Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Δημοσιεύτηκε η έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Βιβλιοπωλών για την κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς βιβλιοπωλείων το 2021

Η Ευρωπαϊκή και Διεθνής Ομοσπονδία Βιβλιοπωλών (European and International Booksellers Federation, EIBF) δημοσίευσε την έκθεσή της για την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά βιβλιοπωλείων το 2021 (Global Bookselling Markets Report 2021). Η εν λόγω μελέτη στοχεύει στην ανάλυση των τρεχουσών τάσεων, στη διερεύνηση των επιπτώσεων της πανδημίας και στην ανάδειξη των ευκαιριών ανάπτυξης για τον κλάδο.

Παράλληλα με την καταγραφή των τάσεων που διαμορφώνουν το τοπίο στα βιβλιοπωλεία σε παγκόσμιο επίπεδο, η έκθεση εξετάζει επίσης τις εξελίξεις που αποκτούν έδαφος λόγω της υγειονομικής κρίσης, όπως για παράδειγμα η μείωση της επισκεψιμότητας στα φυσικά καταστήματα, οι ψηφιακές ομάδες κοινού και η υπερβολική εξάρτηση από τα διαδικτυακά κανάλια πωλήσεων.

Η έκθεση βασίζεται στην έρευνα που διεξήγαγε η EIBF τον Απρίλιο του 2021 στα μέλη της. Οι εθνικές ενώσεις βιβλιοπωλών από δεκαοκτώ χώρες [Αυστραλία, Δανία (Νήσοι Φερόε), Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία] απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, ρίχνοντας φως στις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι βιβλιοπώλες κατά την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Διαβάστε την πλήρη έκθεση εδώ.

(Ιούνιος 2022)

  Επιστροφή