Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Δημοσιεύθηκε η Χάρτα Δημιουργών Έργων Λόγου σχετικά με τη συμμετοχή των συγγραφέων σε εκδηλώσεις

Η Εταιρεία Συγγραφέων, η Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης και Ελληνικό Τμήμα ΙΒΒΥ-Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου συνυπέγραψαν και δημοσίευσαν τη Χάρτα Δημιουργών Έργων Λόγου σχετικά με τη συμμετοχή των συγγραφέων σε εκδηλώσεις.

Η Χάρτα έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των συγγραφέων και γενικότερα των ανθρώπων του βιβλίου στις δημόσιες εμφανίσεις που αφορούν τα έργα του λόγου (παρουσιάσεις σε σχολεία, βιβλιοθήκες, στρογγυλά τραπέζια, εργαστήρια, ΜΜΕ, κ.ά).

Οι φορείς και οι επαγγελματίες του βιβλίου που υπογράφουν τη Χάρτα, συμφωνούν και υπογράφουν είτε μέσω των φορέων που τους εκπροσωπούν είτε ατομικά, ότι:

1. Η συγγραφική δραστηριότητα είναι επάγγελμα.

2. Η παράσταση των συγγραφέων, εικονογράφων, μεταφραστών και άλλων ανθρώπων του βιβλίου σε εκδηλώσεις είναι αμειβόμενη. Εξαιρούνται οι βραβεύσεις, η συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες εκδοτών βάσει ατομικού συμβολαίου, οι τιμητικές εκδηλώσεις ομοτέχνων, κ.ά.

3. Οι αμοιβές καθώς και η κάλυψη των εξόδων σε κάθε περίπτωση, αλλά και εκτός τόπου διαμονής (μετακίνηση, διαμονή, διατροφή), επιβαρύνουν τον φορέα που καλεί (υπουργεία, δημοτικές επιχειρήσεις, βιβλιοθήκες, σύλλογοι γονέων, πολιτιστικά σωματεία, κ.ά.).

4. Οι αμοιβές συμφωνούνται ατομικά ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες των φορέων που καλούν.

5. Η Χάρτα Δημιουργών Έργων Λόγου έχει προαιρετικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα για τα μέλη των σωματείων που την υπογράφουν. Κάθε μέλος μπορεί κατά την κρίση του να εφαρμόσει ή όχι όσα αναφέρονται στη Χάρτα.

6. Οι δημιουργοί οφείλουν να εκδίδουν τα νόμιμα παραστατικά.

7. Οι εκδότες αναλαμβάνουν τα έξοδα της συμμετοχής των δημιουργών καθώς και αμοιβή τους per diem όταν καλούνται να συμμετέχουν σε εκθέσεις, πάνελ, κ.ά. εκτός τόπου κατοικίας.

8. Δεν επιτρέπονται η βιντεοσκόπηση, η μαγνητοφώνηση, η φωτογράφηση, οι δημοσιεύσεις και η αναπαραγωγή οποιασδήποτε εκδήλωσης χωρίς τη γραπτή συναίνεση του δημιουργού. Απαιτείται αμοιβή των δημιουργών για τα πνευματικά τους δικαιώματα (προβολές στο You Tube).

9. Δεν επιτρέπεται η φωτοτυπική αναπαραγωγή οποιουδήποτε έργου ή μέρους του (κείμενο και εικονογράφηση).

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή δημιουργών σε εκδηλώσεις σε σχολεία, βιβλιοθήκες, πάνελ, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια, διαλέξεις, κλπ.

10. Καθορίζεται η διάρκεια, ο τύπος (δια ζώσης/διαδικτυακά) και ο αριθμός των συναντήσεων, το ηλικιακό κοινό και ο αριθμός συμμετεχόντων, η παροχή τεχνικού εξοπλισμού, αν κρίνεται απαραίτητη.

α. Καθορίζεται τι προσφέρει ο συγγραφέας, ο εικονογράφος, ο μεταφραστής, κ.α. (απλή παρουσία και συζήτηση με το κοινό, προβολή οπτικοακουστικού υλικού, εκπαιδευτικό εργαστήριο, κ.ά.).

β. Συνεννόηση μεταξύ του φορέα, του εκδότη και του δημιουργού για την αγορά ή την πώληση βιβλίων στον χώρο και την αποστολή προωθητικού υλικού.

Προετοιμασία της επίσκεψης του δημιουργού εκ μέρους του φορέα που καλεί

11.1. Ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού (μαθητές/μέλη βιβλιοθηκών/φοιτητές/γενικό κοινό) για το έργο του συγγραφέα.

11.2. Προμήθεια του σχετικού βιβλίου από τον φορέα που καλεί.

11.3. Επεξεργασία του περιεχομένου του έργου πριν την επίσκεψη του/της δημιουργού.

Τα συλλογικά όργανα των δημιουργών έργων λόγου που συνυπογράφουν τη Χάρτα εκ μέρους των μελών τους:

  • Κοινοποιούν τη Χάρτα Δημιουργών Έργων Λόγου στα μέλη τους.
  • Αναρτούν τη Χάρτα Δημιουργών Έργων Λόγου στον ιστότοπό τους.
  • Αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή μιας εκτεταμένης ενημερωτικής καμπάνιας στα ΜΜΕ και τα Κοινωνικά Δίκτυα, με θέμα το επάγγελμα των δημιουργών έργων λόγου (πεζογράφοι, ποιητές, δοκιμιογράφοι, μεταφραστές, κ.ά.), τα πνευματικά δικαιώματα, τα επαγγέλματα που εμπλέκονται στη δημιουργία των βιβλίων.

(Σεπτέμβριος 2022)

  Επιστροφή