Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ο ΟΣΔΕΛ και το Frederick University Κύπρου συμφώνησαν για τη νόμιμη χρήση ψηφιακού, συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού

Ο ΟΣΔΕΛ σε συνέχεια της επι­τυ­χη­μέ­νης συ­νερ­γα­σίας του με τα πανεπιστημιακό ιδρύματα της Κύπρου [Πανεπιστήμιου Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Ανοι­χτό Πα­νε­πι­στή­μιο Κύ­πρου (ΑΠ­ΚΥ) και Πα­νε­πι­στή­μιο Νέ­α­πο­λις Πά­φου], προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας και με το Frederick University Κύπρου. Αντικείμενο της συμφωνίας αυτής είναι η παραχώρηση άδειας για τη νόμιμη χρήση ψηφιακού, συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού, στη βάση των προγραμμάτων αδειοδότησης που παρέχει ο Οργανισμός στον τομέα της εκπαίδευσης.

Στο Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργούν πέντε σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και προσφέρουν προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Έχει έδρα τη Λευκωσία, ενώ συγκεκριμένες σχολές και συγκεκριμένα τμήματα λειτουργούν και στο παράρτημα του Πανεπιστημίου στη Λεμεσό.

Η χρήση του ψηφιακού συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού είναι ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο, απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην ψηφιακή εποχή τα οφέλη που προκύπτουν είναι πολλαπλά για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, τους καθηγητές και τις καθηγήτριες, αλλά και την ακαδημαϊκή κοινότητα εν γένει.

Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα αυτά εξασφαλίζουν στις φοιτήτριες και στους φοιτητές τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως πρόσβασης σε ψηφιακό, συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, παράλληλα με το βασικό σύγγραμμα και τις σημειώσεις που μπορεί να έχουν από τους καθηγητές και τις καθηγήτριές τους. Το διδακτικό προσωπικό από την άλλη πλευρά, αποκτά τη δυνατότητα επιλογής υλικού από την ελληνική και την ξένη βιβλιογραφία, ενώ τα πανεπιστημιακά ιδρύματα παρέχουν νόμιμα ελευθερία επιλογής υλικού και σύντομων αποσπασμάτων.

Τέλος, τόσο οι συγγραφείς, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ανήκουν στο διδακτικό προσωπικό, όσο και οι εκδότες που είναι οι βασικοί χρηματοδότες-παραγωγοί των βιβλίων και περιοδικών αποζημιώνονται για τη χρήση των έργων τους, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τους πόρους για τη συνέχιση της εκδοτικής δραστηριότητάς τους.

Ο ΟΣΔΕΛ θα συνεχίσει εντατικά την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα προγράμματα αδειοδότησης που παρέχει, με απώτερο στόχο να εξασφαλιστεί για το σύνολο των καθηγητών και των φοιτητών η νόμιμη, ψηφιακή αναπαραγωγή σύντομων αποσπασμάτων εκπαιδευτικών και επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών, για τη χρήση κατά τη διδασκαλία, πάντα με γνώμονα τον σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.

(Σεπτέμβριος 2022)

  Επιστροφή