Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Παρουσιάστηκαν τα προκαταρτικά στοιχεία της έρευνας του WIPO για την αγορά του βιβλίου

Τα προκαταρκτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την παγκόσμια έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) για την εκδοτική δραστηριότητα δείχνουν ότι η οικονομική ανάκαμψη που σημειώθηκε το 2021 επεκτάθηκε και στον εκδοτικό κλάδο καθώς οι περισσότερες χώρες ανέφεραν αύξηση των εσόδων, μετά από την πτώση που παρατηρήθηκε το 2020, πρώτο έτος της πανδημίας.

Μεταξύ των κορυφαίων εκδοτικών βιομηχανιών, οι ΗΠΑ (+13,6%), η Ιταλία (+12,2%), η Ιαπωνία (+7,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (+5,1%) και η Γερμανία (+3,5%) κατέγραψαν σημαντική αύξηση των εσόδων. Τα έσοδα από τα εμπορικά βιβλία αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών εσόδων για τις περισσότερες μεγάλες αγορές, με τα έσοδα από τα εκπαιδευτικά βιβλία να έχουν πρωτεύοντα ρόλο στη Βραζιλία (61,4%), στις Κάτω Χώρες (63,4%) και στο Μεξικό (75,1%).

Η τάση προς την ψηφιακή μετάβαση συνεχίστηκε. Όπου υπάρχουν διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία, καταδεικνύουν αύξηση του μεριδίου των εσόδων που οφείλεται σε ψηφιακές/ηχητικές μορφές -αύξηση, για παράδειγμα, κατά περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες για τη Φινλανδία και την Ιαπωνία. Ταυτόχρονα, το μερίδιο των διαδικτυακών πωλήσεων -που ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 50% στο Ηνωμένο Βασίλειο- φαίνεται να έχει παραμείνει στάσιμο, μετά από μια έντονη αύξηση κατά την έναρξη της υγειονομικής κρίσης το 2020.

Παράλληλα, με την αύξηση των εσόδων του κλάδου, οι περισσότερες χώρες ανέφεραν επίσης αύξηση του αριθμού των τίτλων που εκδίδονται, με τη Γαλλία (+12,5%), τη Βραζιλία (+10%), την Ιταλία (+7,3%) και την Τουρκία (+6,9%) να καταγράφουν από τις ταχύτερες αυξήσεις.

Η ετήσια έρευνα για τον εκδοτικό κλάδο είναι μια συνεργασία μεταξύ του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και της Διεθνούς Ένωσης Εκδοτών (IPA), η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ευρωπαίων Εκδοτών (FEP) και το Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC).

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη έκθεση εδώ.

  Επιστροφή