Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες σε Google, Twitter, Meta και Apple

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί όπως οι, Google, Facebook, Twitter, TikTok και Apple βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με αυστηρότερους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ψηφιακό εγχειρίδιο κανόνων της ΕΕ θέτει πρότυπα λογοδοσίας για τις εταιρίες του διαδικτύου, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής ψηφιακής αγοράς. Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στην κοινωνία και την οικονομία, μέσα από τον καθορισμό σαφών προτύπων για τον τρόπο λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών από τις εταιρίες τεχνολογίας στην ΕΕ, σε συμφωνία με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες.

Πιο συγκεκριμένα, ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act, DSA) ρυθμίζει τη διαχείριση κινδύνων και τον έλεγχο των τεχνολογικών εταιριών από εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές. Θα πρέπει στο εξής να παρέχουν δεδομένα στις αρχές και στους ερευνητές και να υιοθετούν συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δώσει διορία στις διαδικτυακές πλατφόρμες και τις μηχανές αναζήτησης μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου για να δημοσιεύσουν τον αριθμό των ενεργών χρηστών που έχουν στις πλατφόρμες τους κάθε μήνα. Εξ αυτών, οι πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες (very large online platforms, VLOPs) έχουν προθεσμία τεσσάρων μηνών για να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες της ΕΕ, διαφορετικά κινδυνεύουν με πρόστιμα.

Το Twitter δήλωσε ότι διαθέτει 100,9 εκατομμύρια μέσους μηνιαίους χρήστες στην ΕΕ, με βάση εκτίμηση των τελευταίων 45 ημερών.

Όσον αφορά την Google, ο μέσος μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων χρηστών ανήλθε σε 278,6 εκατομμύρια στο Google Maps, 274,6 εκατομμύρια στο Google Play, 332 εκατομμύρια στο Google Search, 74,9 εκατομμύρια στο Shopping και 401,7 εκατομμύρια στο YouTube.

Η Apple δήλωσε ότι μόνο το App Store, που κατασκευάστηκε για τις συσκευές iPhone, με περισσότερους από 45 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες, μπορεί να θεωρηθεί ως VLOP. Ωστόσο, η εταιρία θα εφαρμόσει τους ίδιους κανόνες και στο App Store για τα iPad, τους υπολογιστές Mac, το Apple Watch και την τηλεόραση.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της, «η Apple σκοπεύει να συμμορφωθεί με τις επιταγές του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες σε όλες τις εκδόσεις του App Store (συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν πληρούν τους όρους να χαρακτηριστούν VLOP) με στόχο την προστασία των χρηστών από το παράνομο περιεχόμενο».

Η Amazon δήλωσε ότι είχε περισσότερους από 45 εκατομμύρια χρήστες στην ΕΕ, ενώ η Microsoft δήλωσε ότι η μηχανή αναζήτησης Bing είχε 107 εκατομμύρια μέσους μηνιαίους χρήστες κατά τους τελευταίους έξι μήνες του 2022.

Ο ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου AliExpress της Alibaba Group Holding δήλωσε ότι ο μέσος όρος των μηνιαίων ενεργών χρηστών του στην ΕΕ ήταν πάνω από 45 εκατομμύρια από την 1η Αυγούστου του περασμένου έτους έως τις 31 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.

Το TikTok έχει 100,9 εκατομμύρια μέσους μηνιαίους χρήστες στην ΕΕ με βάση μια εκτίμηση των τελευταίων 45 ημερών ενώ το Ebay δήλωσε ότι βρίσκεται κάτω από το όριο χρηστών στην ΕΕ.

Τέλος, η Meta Platforms δήλωσε ότι είχε 255 εκατομμύρια μέσους μηνιαίους ενεργούς χρήστες στο Facebook στην ΕΕ και περίπου 250 εκατομμύρια μέσους μηνιαίους ενεργούς χρήστες στο Instagram τους τελευταίους έξι μήνες του 2022.

Οι εταιρίες θα πρέπει να αναφέρουν τους αριθμούς των χρηστών κάθε έξι μήνες.

Πηγή: Reuters

(Φεβρουάριος 2023)

  Επιστροφή