Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της εφαρμογής των εκδοτών για την καταχώριση στην οσδέλnet

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της εφαρμογής CMS (Content Management System), που απευθύνεται στους εκδότες και η οποία εξυπηρετεί την καταχώριση, τη διόρθωση και την επικαιροποίηση των εγγραφών τους στη βάση βιβλιογραφικών δεδομένων οσδέλnet.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής, καθώς ο σχεδιασμός, οι προσθήκες και οι τροποποιήσεις της αναβαθμισμένης εφαρμογής έγιναν με γνώμονα την έγκυρη και έγκαιρη υποστήριξη εκδοτών, δημιουργών και βιβλιοπωλών. Απώτερος στόχος είναι να αποτελέσει η οσδέλnet ένα σύγχρονο και αξιόπιστο εργαλείο, που θα καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς του βιβλίου.

Σήμερα, πάνω από 500 εκδοτικές επιχειρήσεις, σε πανελλαδικό επίπεδο, εμπλουτίζουν και επικαιροποιούν τις εγγραφές τους χρησιμοποιώντας την εφαρμογή της οσδέλnet. Η CMS, που θα τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023, έρχεται να αναβαθμίσει την εμπειρία του χρήστη-εκδότη, παρέχοντας πληθώρα νέων υπηρεσιών και λειτουργιών. Πιο συγκεκριμένα, η νέα CMS:

  • Διευκολύνει το έργο των καταχωριστών, σε ένα σύγχρονο μηχανογραφικό περιβάλλον, με αυτοματοποιημένους συνδυαστικούς ελέγχους για την προστασία του καταχωριστή αλλά και για τη διασφάλιση της ποιότητας των εγγραφών.
  • Υποστηρίζει εκδότες και βιβλιοπώλες στη διακίνηση, με έγκυρες πληροφορίες τρέχουσας τιμής και διαθεσιμότητας κάθε τίτλου, καθώς υλοποιήθηκαν οι διαδικασίες αυτόματης μαζικής επικαιροποίησης εγγραφών μέσω διασύνδεσης (webservice) με τα ERP των εκδοτικών οίκων ή μέσω αρχείου τύπου Excel.
  • Δίνει τη δυνατότητα στους εκδότες να επικαιροποιούν σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία του προφίλ τους, καθώς επίσης και τα βιογραφικά και τις φωτογραφίες των συνεργαζόμενων δημιουργών, εξασφαλίζοντας την πληρέστερη προβολή τους.
  • Είναι θεματικά κατηγοριοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές σύστημα ταξινόμησης ΤΗΕΜΑ, το οποίο αποτελεί την εξέλιξη του BIC που ακολουθούσε η βάση μέχρι σήμερα. Το ΤΗΕΜΑ αποτελεί την πιο σύγχρονη επιλογή ταξινόμησης βιβλιογραφικών βάσεων που εξυπηρετούν εμπορικές ανάγκες.
  • Βασίζεται στο πρότυπο ONIX 3.0 for books, καθώς έχει σχεδιαστεί για παγκόσμια χρήση. Δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη γλώσσα ή στα χαρακτηριστικά συγκεκριμένης αγοράς βιβλίου. Παρέχει στους εκδότες, τους εμπόρους λιανικής και τους συνεργάτες τους στην αλυσίδα εφοδιασμού τη δυνατότητα να διακινούν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα τους.
  • Παρέχει στον κάθε εκδότη νέες πληροφορίες και συνολικά αποτελέσματα βάσει των καταχωρίσεών του στη βιβλιογραφική βάση, για τα χρονικά διαστήματα της επιλογής του.

Η νέα εφαρμογή CMS θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα, όπως προαναφέρθηκε, τη Δευτέρα 15 Μαΐου. Για την υποστήριξη των συνεργαζόμενων καταχωριστών, εκδοτών και των βιβλιοπωλείων έχουν δρομολογηθεί από το Τμήμα οσδέλnet οι απαιτούμενες εργασίες μετάβασης. Θα ακολουθήσουν και εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για τις οποίες οι εκδότες θα ενημερωθούν αναλυτικά μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Η ομάδα της οσδέλnet είναι πάντα στη διάθεση των ανθρώπων του βιβλίου για να παράσχει τεχνική υποστήριξη. Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα οσδέλnet, υπεύθυνη κ. Μιρέλλα Μπατζιανιά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση osdelnet@osdel.gr ή στο τηλέφωνο 210 3849118.

(Μάρτιος 2023)

  Επιστροφή