Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ισπανίας κατά της Google για καταχρηστικές πρακτικές σε βάρος των εκδοτών Τύπου

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ισπανίας (Spanish National Markets and Competition Commission-CNMC) κίνησε τον Μάρτιο πειθαρχική διαδικασία κατά της Google LLC, της Google Ireland Ltd., της Google Spain S.L. (Google) και κατά της μητρικής εταιρίας Alphabet Inc. για άσκηση καταχρηστικών πρακτικών που αντιβαίνουν στο ισπανικό αλλά και στο ενωσιακό δίκαιο.

Η CNMC προχώρησε στη διερεύνηση των εν λόγω πρακτικών που θα μπορούσαν να συνεπάγονται κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της Google έναντι των εκδοτών του Τύπου που δραστηριοποιούνται στην Ισπανία. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω πρακτικές συνίστανται στην πιθανή επιβολή αθέμιτων εμπορικών όρων σε εκδότες εντύπων και πρακτορείων ειδήσεων για την εκμετάλλευση του περιεχομένου τους που προστατεύεται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η υπό διερεύνηση συμπεριφορά περιλαμβάνει επίσης πρακτικές που συνιστούν πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού που ενδεχομένως θα μπορούσαν να στρεβλώσουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και να επηρεάσουν το δημόσιο συμφέρον.

Η διαδικασία κινήθηκε μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε στη CNMC από τον ισπανικό Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης (CEDRO). Λαμβάνοντας υπόψη την καταγγελία αυτή και τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της CNMC θεωρεί ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η Google έχει ενδεχομένως παραβιάσει το ισπανικό αλλά και το ενωσιακό δίκαιο.

Η εκκίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας δεν προδικάζει βεβαίως την τελική έκβαση της έρευνας. Η CNMC έχει στη διάθεσή της διάστημα 18 μηνών για να διερευνήσει και να επιλύσει την υπόθεση.

Πηγή: Δελτίο Τύπου CNMC

(Μάρτιος 2023)

  Επιστροφή