Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Παρουσιάστηκε το νέο εργαλείο του Διεθνούς Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τους εκδότες

Στο περιθώριο της Μόνιμης Επιτροπής για τα Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα του Διεθνούς Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη 13-17 Μαρτίου, παρουσιάστηκε η εφαρμογή για τους εκδότες (WIPO IP Diagnostics for Publishers) του εργαλείoυ WIPO IP Diagnostics.

Το εν λόγω εργαλείο συνδράμει τις μικρές επιχειρήσεις σχετικά με θέματα που αφορούν τη διανοητική ιδιοκτησία. Ως αποτέλεσμα της επιτυχίας του, ο WIPO αναπτύσσει τώρα εφαρμογές προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένους τομείς, με το εργαλείο για τους εκδότες να είναι το πρώτο.

Το WIPO IP Diagnostics for Publishers έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκδότες να κατανοήσουν το σύστημα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Με δεδομένο ότι ο εκδοτικός κλάδος βρίσκεται στη φάση της ψηφιακής μετάβασης, το WIPO IP Diagnostics for Publishers σκοπεύει να αποτελέσει για τους εκδότες ένα εύχρηστο εργαλείο για τον εντοπισμό των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τους, για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους, καθώς και για την προστασία τους από πιθανούς κινδύνους και παραβιάσεις.

Η Karine Pansa, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Εκδοτών (International Publishers Association-IPA), χαρακτήρισε το IP Diagnostics for Publishers του WIPO ως «ένα κατανοητό και εύχρηστο εργαλείο, χωρίς νομικούς όρους, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον αρχάριο στα πνευματικά δικαιώματα να κάνει τις σωστές ερωτήσεις».

Το εργαλείο θέτει μια σειρά απλών και εύληπτων ερωτήσεων σχετικά με την εκδοτική επιχείρηση του χρήστη και, με βάση τις απαντήσεις, δημιουργεί μια έκθεση. Η έκθεση αυτή παρέχει μια αξιολόγηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που μπορεί να υπάρχουν στην επιχείρηση και προτάσεις για τη διαχείριση και την αξιοποίησή τους.

Ο Guy Pessach, διευθυντής του τμήματος IP for Business του WIPO, μιλώντας για το WIPO IP Diagnostics for Publishers το χαρακτήρισε ως «μέρος της στρατηγικής του Τμήματος, στο πλαίσιο της οποίας επιδιώκεται η ανάπτυξη απλών, αλλά αποτελεσματικών, διαδικτυακών εργαλείων που καλύπτουν ό,τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για τη διανοητική ιδιοκτησία σε συγκεκριμένους τομείς. Γι' αυτό, εκτός από τα πνευματικά δικαιώματα, το εργαλείο καλύπτει και άλλα δικαιώματα και πτυχές της διανοητικής ιδιοκτησίας που πρέπει να εξετάζουν οι εκδότες».

Πηγή: IPA

(Απρίλιος 2023)

  Επιστροφή