Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Google για άσκηση μονοπωλιακών πρακτικών στη διαδικτυακή διαφήμιση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στη Google κοινοποίηση αιτιάσεων*, ενημερώνοντας τον τεχνολογικό κολοσσό ότι, σύμφωνα με την προκαταρκτική της άποψη, η εταιρία παραβιάζει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό στον κλάδο της διαφημιστικής τεχνολογίας. Αυτό που προσάπτει η Επιτροπή στη Google είναι ότι ευνοεί τις δικές της υπηρεσίες προβολής διαδικτυακών διαφημίσεων εις βάρος των ανταγωνιστικών παρόχων, των διαφημιστών και των διαδικτυακών εκδοτών.

Η Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για τον ανταγωνισμό δήλωσε σχετικά: «Η Google κατέχει εξαιρετικά ισχυρή θέση στην αγορά των τεχνολογιών διαδικτυακής διαφήμισης. Συλλέγει τα δεδομένα των χρηστών, πωλεί διαφημιστικό χώρο και ενεργεί ως διαφημιστικός διαμεσολαβητής στο διαδίκτυο. Επομένως, είναι παρούσα σχεδόν σε όλα τα στάδια της εμπορικής αλυσίδας της διαφημιστικής τεχνολογίας. Η προκαταρκτική ανησυχία μας είναι ότι η Google ενδέχεται να χρησιμοποίησε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά για να ευνοήσει τις δικές της υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Αυτό ενδεχομένως έβλαψε τους ανταγωνιστές της, τα συμφέροντα των εκδοτών, αλλά και των διαφημιστών. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, οι πρακτικές της Google θα είναι παράνομες βάσει των κανόνων ανταγωνισμού».

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή διαπίστωσε προκαταρκτικά ότι η Google με τις υπηρεσίες της “Google Ads” και “DV360” κατέχει δεσπόζουσα θέση σε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο στην αγορά των διακομιστών διαφημίσεων των εκδοτών με την υπηρεσία “DFP” και στην αγορά των εργαλείων προγραμματισμού αγοράς διαφημίσεων για το ανοικτό διαδίκτυο.

Η Επιτροπή επίσης διαπίστωσε ότι, τουλάχιστον από το 2014, η Google καταχράται τη δεσπόζουσα θέση της με τους εξής τρόπους:

  • Ευνοώντας τη δική της πλατφόρμα αγοραπωλησίας διαφημίσεων AdX κατά τη διαδικασία δημοπρασίας επιλογής διαφημίσεων, την οποία διεξάγει ο δεσπόζων διακομιστής διαφημίσεων εκδοτών DFP, π.χ. ενημερώνοντας την AdX εκ των προτέρων για την αξία της καλύτερης προσφοράς των ανταγωνιστών, τους οποίους πρέπει να νικήσει για να κερδίσει τη δημοπρασία.
  • Ευνοώντας την πλατφόρμα αγοραπωλησίας διαφημίσεων AdX μέσω του τρόπου με τον οποίο τα εργαλεία αγοράς διαφημίσεων Google Ads και DV360 υποβάλλουν προσφορές στις πλατφόρμες αγοραπωλησίας διαφημίσεων. Για παράδειγμα, η Google Ads απέφευγε ανταγωνιστικές πλατφόρμες αγοραπωλησίας διαφημίσεων και υπέβαλε προσφορές κυρίως στην AdX, καθιστώντας την έτσι την πλέον ελκυστική πλατφόρμα.

Η Επιτροπή διατύπωσε την ανησυχία ότι οι εικαζόμενες εσκεμμένες συμπεριφορές της Google, οι οποίες ως στόχο είχαν να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην AdX, ενδέχεται να έχουν αποκλείσει ανταγωνιστικές πλατφόρμες αγοραπωλησίας διαφημίσεων. Μια τέτοια πρακτική θα ενίσχυε τον κεντρικό ρόλο της Google στην αλυσίδα της διαφημιστικής τεχνολογίας καθώς και την ικανότητά της να χρεώνει υψηλά για τις υπηρεσίες της.

Εάν επιβεβαιωθούν, αυτές οι τακτικές, συνιστούν παραβίαση του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων με αριθμό υπόθεσης AT. 40670.

*Η κοινοποίηση αιτιάσεων αποτελεί επίσημο στάδιο των ερευνών της Επιτροπής για εικαζόμενες παραβιάσεις των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. Η Επιτροπή ενημερώνει εγγράφως τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με τις αιτιάσεις που διατυπώνονται εναντίον τους και αυτά έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν γραπτώς στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν εναντίον τους. Οι αποδέκτες έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν τα έγγραφα στον φάκελο έρευνας της Επιτροπής, να απαντήσουν εγγράφως και να ζητήσουν την πραγματοποίηση προφορικής ακρόασης για να παρουσιάσουν τις παρατηρήσεις τους σε εκπροσώπους της Επιτροπής και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού. Η Επιτροπή λαμβάνει οριστική απόφαση μόνο αφού τα μέρη έχουν ασκήσει τα δικαιώματα υπεράσπισής τους.

Πηγή: ιστότοπος Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

(Ιούνιος 2023)

Copy-of-Google-Adtech.png#asset:4209


  Επιστροφή