Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα στοιχεία της Έρευνας Βιβλιοθηκών για το 2022

Αυξημένη σε σχέση με το 2020, έτος της υγειονομικής κρίσης, αλλά σημαντικά μειωμένη σε σχέση με το 2018 ήταν το 2022 η αναγνωστική κίνηση στις συνολικά 347 βιβλιοθήκες της Ελλάδας, σύμφωνα με την Έρευνα Βιβλιοθηκών της Ελλάδας, που διενεργεί, από το 1970, κάθε δύο χρόνια η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).

Η εν λόγω απογραφική έρευνα καταγράφει τη δραστηριότητα όλων των βιβλιοθηκών (εκτός των σχολικών), οι οποίες για το έτος 2022 ανέρχονται σε 347 και περιλαμβάνουν την Εθνική Βιβλιοθήκη, 40 δημόσιες βιβλιοθήκες, 139 δημοτικές βιβλιοθήκες και 167 βιβλιοθήκες νομικών προσώπων (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή άλλης νομικής μορφής). Αναφορικά με το είδος των βιβλιοθηκών, οι 211 είναι γενικές βιβλιοθήκες και οι 136 είναι ειδικές, εκ των οποίων ειδικών οι περισσότερες είναι πανεπιστημιακές. Όπως προκύπτει από την έρευνα, το σύνολο των παραρτημάτων είναι 148 και των κινητών μονάδων 38.

Αναφορικά με την αναγνωστική κίνηση και τον δανεισμό στις βιβλιοθήκες, κατά τη σύγκριση των ετών 2022 προς 2020 παρατηρείται αύξηση κατά 83,1% στον αριθμό των αναγνωστών-επισκεπτών, κατά 34,3% στον αριθμό των δανεισθέντων βιβλίων, κατά 30,0% στον δανεισμό βιβλίων για εξωτερική χρήση, κατά 9,3% στον αριθμό πρόσβασης χρηστών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και κατά 9,4% στον αριθμό πρόσβασης χρηστών στις ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών.

Όσον αφορά στις συλλογές βιβλίων, περιοδικών και χειρόγραφων, κατά τη σύγκριση των ετών 2022 προς 2020, παρουσιάζεται αύξηση κατά 4,4% στους τίτλους και κατά 3,8% στους τόμους των βιβλίων, μείωση κατά 0,5% στους τίτλους και αύξηση κατά 12,5% στους τόμους των περιοδικών, μείωση κατά 0,7% στους τίτλους και κατά 0,9% στους τόμους των χειρόγραφων.

Αναφορικά με το απασχολούμενο προσωπικό στις βιβλιοθήκες, κατά τη σύγκριση των ετών 2022 προς 2020, εμφανίζεται μείωση κατά 0,6% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων στις βιβλιοθήκες. Ειδικότερα, ο αριθμός των βιβλιοθηκονόμων με ειδικές σπουδές στον κλάδο, εμφανίζει αύξηση κατά 1,9%, ενώ ο αριθμός του λοιπού προσωπικού με βιβλιοθηκονομική εμπειρία, μείωση κατά 5,9%. Τέλος, μείωση κατά 1,7% εμφανίζει ο αριθμός των άλλων υπαλλήλων.

Με στοιχεία από τον ιστότοπο της ΕΛΣΤΑΤ.

(Δεκέμβριος 2023)

  Επιστροφή