Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Έως 13,9 δισ. δολάρια οφείλουν οι κολοσσοί του διαδικτύου στους εκδότες Τύπου σύμφωνα με μελέτη των αμερικάνικων πανεπιστημίων

Σε μελέτη (white paper) που εκπόνησαν οι καθηγητές των Πανεπιστημίων Columbia και Houston, σε συνεργασία με στελέχη της συμβουλευτικής Brattle Group, η οποία δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο, αποτιμάται η αξία που θα έπρεπε να καταβάλουν οι δύο κολοσσοί του διαδικτύου στους αμερικάνους εκδότες στην περίπτωση που ψηφιστεί το νομοσχέδιο Journalism Competition & Preservation Act (JCPA).

Το νομοσχέδιο αυτό ορίζει μια διαδικασία μέσω της οποίας ορισμένοι πάροχοι ραδιοτηλεοπτικών ή ψηφιακών ειδήσεων μπορούν να διαπραγματεύονται συλλογικά με τις διαδικτυακές πλατφόρμες (π.χ. εταιρίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης), σχετικά με τη χρήση του ειδησεογραφικού περιεχομένου από αυτές.

Η μελέτη καταλήγει σε ένα ποσό της τάξης των 11,9 έως 13,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, τα οποία επιμερίζονται σε 1,9 δισεκατομμύρια για τη Meta (Facebook) και μεταξύ 10 και 12 δισεκατομμυρίων για την Alphabet (Google).

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίζεται κυρίως στην προστιθέμενη αξία που απολαμβάνουν και τα δύο μέρη από τις «συμπληρωματικές υπηρεσίες» (complementary services), υπό την έννοια ότι η παραγόμενη αξία από τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχουν τα δύο μέρη συνδυαστικά, είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την αξία που θα παραγόταν εάν λειτουργούσαν μεμονωμένα. Σε αυτήν τη βάση, οι συγγραφείς της μελέτης εκτιμούν ότι η δίκαιη κατανομή της αξίας μεταξύ των δύο μερών είναι η ισόποση (50%-50%).

Για την τεκμηρίωση των ευρημάτων, λαμβάνονται υπόψη:

  • Το σύνολο των διαφημιστικών εσόδων που προέρχονται από την εκμετάλλευση του περιεχομένου των εκδοτών Τύπου στις ΗΠΑ είτε άμεσα (χρήση των πλατφορμών για σκοπούς ενημέρωσης) είτε έμμεσα (π.χ. ικανοποίηση των χρηστών και διεύρυνση του χρόνου παραμονής στις πλατφόρμες λόγω της ύπαρξης ενημερωτικού περιεχομένου).
  • Οι υφιστάμενες συμφωνίες μεταξύ πλατφορμών και εκδοτών παγκοσμίως (παραδείγματα Αυστραλίας, Καναδά κ.α.).
  • Οι συμφωνίες αδειοδότησης χρήσης περιεχομένου κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες.
  • Η δεσπόζουσα θέση των δύο πλατφορμών στη διαδικτυακή αγορά.

Τέλος, οι συγγραφείς εστιάζουν στην ανάγκη ύπαρξης διαφάνειας στις συμφωνίες μεταξύ πλατφορμών και εκδοτών Τύπου, καθώς μέχρι σήμερα καλύπτονται από άκρα μυστικότητα λόγω ρητρών μη δημοσιοποίησης, με αποτέλεσμα τόσο η οικονομική τους αξία όσο και η μεθοδολογία υπολογισμού των ποσών να μην δημοσιοποιούνται. Η διαφάνεια στη μεθοδολογία είναι κρίσιμος παράγοντας για να διευρυνθεί η συζήτηση και να επινοηθεί ένα πρότυπο υπολογισμού δίκαιο και εφαρμόσιμο τόσο για τους μεγάλους όσο και τα μικρότερους ειδησεογραφικούς οργανισμούς.

(Δεκέμβριος 2023)

  Επιστροφή