Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Δράσεις: 2018

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1150-κοινωνικό-πολιτιστικό-έργο/1711-δράσεις-2018

2ο Πρόγραμμα Χορηγιών για το έτος 2018

O Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ), στηρίζει πολιτιστικές πρωτοβουλίες των μελών του και εκδηλώσεις ή δράσεις που αποτελούν πολιτισμική προσφορά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, βάσει του καταστατικού του. Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΣΔΕΛ προσκαλεί φορείς να συμμετέχουν στο 2ο πρόγραμμα χορηγιών για πολιτιστικές δράσεις.