Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Έργα του λόγου και πειρατεία

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1150-κοινωνικό-πολιτιστικό-έργο/2542-πρόγραμμα-antipiracy/2967-έργα-του-λόγου-πειρατεία-στο-διαδύκτιο

Το πρόγραμμα Anti-piracy του ΟΣΔΕΛ, από την έναρξη λειτουργίας του το 2019 έως και σήμερα, έχει διαχειριστεί καταγγελίες που αφορούν:

  • αρχεία σαρωμένων βιβλίων σε ιστότοπους,
  • αρχεία σαρωμένων βιβλίων σε blogs στο διαδίκτυο,
  • αρχεία με σαρωμένα αποσπάσματα βιβλίων,
  • αρχεία βιβλίων ή/και links, όπου υπάρχουν ανταλλαγή αλληλογραφίας ή/και σχολιασμοί,
  • πληκτρολογημένα αποσπάσματα από βιβλία (μόνο κείμενο),
  • video όπου γίνεται ανάγνωση αποσπασμάτων ή ολόκληρων βιβλίων, κυρίως παιδικών,
  • video όπου γίνεται ανάγνωση αποσπασμάτων και συγχρόνως εμφανίζεται και το βιβλίο (ξεφύλλισμα).

Η αναζήτηση γίνεται με μηχανικά μέσα για τον μαζικό εντοπισμό αρχείων σε ιστότοπους που δίνουν τη δυνατότητα ανάρτησης αρχείων, χωρίς έλεγχο περιεχομένου, με μεγάλη επισκεψιμότητα από έλληνες χρήστες, αλλά και χειροκίνητα ανά τίτλο ή βάσει πληροφοριών από καταγγελίες για συγκεκριμένα βιβλία σε παράνομη ανάρτηση.