Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Γ' Πρόγραμμα Αρωγής 2021

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1150-κοινωνικό-πολιτιστικό-έργο/3354-γ-πρόγραμμα-αρωγής

Ο ΟΣΔΕΛ, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική που ακολουθούν οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης και όπως ορίζουν η Οδηγία (ΕΕ) 2014/26 και ο ν. 4481/2017, διαθέτει μέρος των εσόδων του για κοινωνικούς σκοπούς, προς όφελος των συμβασιούχων του. Στο πλαίσιο του Γ’ Προγράμματος Οικονομικής Αρωγής του ΟΣΔΕΛ θα διατεθούν έως και 130.000 ευρώ ως έκτακτη διανομή με κοινωνικά κριτήρια (Κανονισμός Διανομής αρθρ. 6). Το διατεθέν ποσό προέρχεται από δικαιώματα προς διανομή τα οποία δεν εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους και παραγράφηκαν μετά την παρέλευση 10 ετών, σύμφωνα με τον ν. 4481/2017.

Το Γ’ Πρόγραμμα Αρωγής θα περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους προγράμματα:

  1. Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής Συγγραφέων
  2. Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής Μεταφραστών
  3. Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής Δημοσιογράφων

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 08/11/2021 και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 29/11/2021 (συνολική διάρκεια υποβολής αιτήσεων 3 εβδομάδες). Ακολουθούν οι σύνδεσμοι (link) που σας οδηγούν στις ανακοινώσεις των προγραμμάτων αρωγής, από όπου και μπορείτε να πληροφορηθείτε αναλυτικά για τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής:

1. Γ’ ΠΟΑ Συγγραφέων

2. Γ’ ΠΟΑ Μεταφραστών

3. Γ' ΠΟΑ Δημοσιογράφων

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επικοινωνήστε με το Λογιστήριο, υπεύθυνος κ. Μάκης Κουφολιούλιος τηλ. 2103849103, email: mKoufolioulios@osdel.gr