Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Δ' Πρόγραμμα Αρωγής 2022

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1150-κοινωνικό-πολιτιστικό-έργο/3819-δ-προγραμμα-αρωγης-2022

Ο ΟΣΔΕΛ, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική που ακολουθούν οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης και όπως ορίζουν η Οδηγία (ΕΕ) 2014/26 και ο ν. 4481/2017, διαθέτει μέρος των εσόδων του για κοινωνικούς σκοπούς, προς όφελος των συμβασιούχων του. Στο πλαίσιο του Δ’ Προγράμματος Οικονομικής Αρωγής του ΟΣΔΕΛ θα διατεθούν έως και 130.000 ευρώ ως έκτακτη διανομή με κοινωνικά κριτήρια (Κανονισμός Διανομής αρθρ. 6). Το διατεθέν ποσό προέρχεται από δικαιώματα προς διανομή τα οποία δεν εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους και παραγράφηκαν μετά την παρέλευση 10 ετών, σύμφωνα με τον ν. 4481/2017.

Το Δ’ πρόγραμμα Αρωγής θα περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους προγράμματα:

  1. Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής Συγγραφέων υποβολή αιτήσεων 17/10 έως 04/11
  2. Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής Δημοσιογράφων υποβολή αιτήσεων 24/10 έως 11/11
  3. Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής Μεταφραστών υποβολή αιτήσεων 31/10 έως 18/11

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι (link) που σας οδηγούν στις ανακοινώσεις των προγραμμάτων αρωγής, από όπου και μπορείτε να πληροφορηθείτε αναλυτικά για τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής:

1. Δ’ ΠΟΑ Συγγραφέων

1.1. Αίτηση συμμετοχής

2. Δ’ ΠΟΑ Δημοσιογράφων

2.1 Αίτηση συμμετοχής

3. Δ’ ΠΟΑ Μεταφραστών

3.1 Αίτηση συμμετοχής

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επικοινωνήστε με το Λογιστήριο, υπεύθυνος κ. Μάκης Κουφολιούλιος τηλ. 2103849103, email: mKoufolioulios@osdel.gr