Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Συμβάσεις

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/196-συμβάσεις

Αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης είναι τα δικαιώματα που εκ του νόμου ή για πρακτικούς λόγους ένας δημιουργός δε μπορεί να διαχειριστεί μόνος του.

Η σύμβαση ανάθεσης:

  • Είναι μη αποκλειστική, πρακτικά δηλαδή μπορείτε παράλληλα με τον ΟΣΔΕΛ να χορηγήσετε κι εσείς άδεια για οποιοδήποτε δικαίωμα.
  • Η διάρκειά της είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα εκτός εάν ειδοποιήσετε ότι δεν επιθυμείτε την παράταση τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη.
  • Μπορείτε να αναθέσετε στον ΟΣΔΕΛ όλα ή μέρος των δικαιώματων που εμπεριέχονται στη σύμβαση.
  • Μπορείτε να καταγγείλετε οποτεδήποτε τη σύμβαση ή να αποσύρετε οποιοδήποτε δικαίωμα. Η καταγγελία πραγματοποιείται εγγράφως και παράγει αποτελέσματα όταν παρέλθει τρίμηνο από την παραλαβή της από τον Οργανισμό.

Συμβασιούχοι μπορούν να γίνουν συγγραφείς, ποιητές, μεταφραστές, αρθρογράφοι, δημοσιογράφοι, ανθολόγοι κ.λπ. Επίσης, επιστήμονες ή ακαδημαϊκοί όλων των ειδικοτήτων που αν και δεν είναι κύριο επάγγελμα τους η συγγραφή, γράφουν ή/και συμμετέχουν σε βιβλία ή/και άρθρα. Προσοχή, οι επιμελητές έργων λόγου δεν θεωρούνται δημιουργοί και δε συμμετέχουν στη διανομή δικαιωμάτων.

Δείγμα της σύμβασης δημιουργού μπορείτε να δείτε εδώ.

Σε περίπτωση δημιουργών που έχουν αποβιώσει, σύμβαση υπογράφουν οι κληρονόμοι τους. Δείγμα της σύμβασης κληρονόμου μπορείτε να δείτε εδώ.

Τέλος, σε περίπτωση ανήλικων δημιουργών, σύμβαση υπογράφουν οι κηδεμόνες τους. Μετά την ενηλικίωση των κηδεμονευομένων, είναι απαραίτητη η επικοινωνία του δημιουργού με τον ΟΣΔΕΛ για τη σύναψη απευθείας σύμβασης με τον Οργανισμό. Δεiγμα της σύμβασης κηδεμόνα μπορείτε να δείτε εδώ.

Προκειμένου να δείτε τα δικαιώματα των δικαιούχων που απορρέουν από τον Ν. 4481/2017 και περιλαμβάνονται στις παραγράφους 1 έως 5 του Άρθρου 12, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Για να υπογράψετε σύμβαση ανάθεσης με τον ΟΣΔΕΛ, παρακαλούμε, αποστείλετε με e-mail τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, τηλ.επικοινωνίας) στο Τμήμα Συμβασιούχων στην ηλεκτρονική διεύθυνση members@osdel.gr. Εναλλακτικά μπορείτε να αποστείλετε mail μέσω της φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ.