Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Αδειοδότηση Εκπαίδευσης

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/1167-αδειοδότηση_εκπαίδευσης

Η διανομή εσόδων από Αδειοδότηση γίνεται κάθε χρόνο ανάλογα με τον αριθμό των σελίδων κάθε βιβλίου ή περιοδικού που έχουν αναπαραχθεί και βάσει των αναλυτικών στοιχείων των αναπαραχθέντων έργων που έχει δώσει στον ΟΣΔΕΛ ο εκάστοτε αδειοδοτημένος.

Η αμοιβή κατανέμεται κατά 50% στον δημιουργό και 50% στον εκδότη και η συγκεκριμένη ρύθμιση υπερισχύει της σχετικής ρύθμισης που τυχόν περιλαμβάνεται στη μεταξύ τους εκδοτική σύμβαση.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους που αφορούν τη διανομή Αδειοδότησης στον Κανονισμό Διανομής.