Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Συμβάσεις

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/229-συμβάσεις

Αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης είναι τα δικαιώματα που εκ του νόμου ή για πρακτικούς λόγους ένας εκδότης δε μπορεί να διαχειριστεί μόνος του. Αναλυτικά τα δικαιώματα που διαχειρίζεται ο ΟΣΔΕΛ μπορείτε να τα δείτε πατώντας εδώ.

Κύρια χαρακτηριστικά της σύμβασης:

  • Είναι μη αποκλειστική, πρακτικά δηλαδή μπορείτε παράλληλα με τον ΟΣΔΕΛ να χορηγήσετε κι εσείς άδεια για οποιοδήποτε δικαίωμα.
  • Η διάρκειά της είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα εκτός εάν ειδοποιήσετε ότι δεν επιθυμείτε την παράταση τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη.
  • Μπορείτε να αναθέσετε στον ΟΣΔΕΛ, όλα ή μέρος των δικαιώματων που εμπεριέχονται στη σύμβαση.
  • Μπορείτε να καταγγείλετε οποτεδήποτε τη σύμβαση ή να αποσύρετε οποιοδήποτε δικαίωμα. Η καταγγελία πραγματοποιείται εγγράφως και παράγει αποτελέσματα όταν παρέλθει τρίμηνο από την παραλαβή της από τον Διαχειριστικό Οργανισμό.

Δείγμα της σύμβασης Εκδότη μπορείτε να δείτε εδώ.

Προκειμένου να δείτε τα δικαιώματα των δικαιούχων που απορρέουν από τον Ν. 4481/2017 και περιλαμβάνονται στις παραγράφους 1 έως 5 του Άρθρου 12, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Για να υπογράψετε σύμβαση ανάθεσης με τον ΟΣΔΕΛ, παρακαλούμε, αποστείλετε με e-mail τα στοιχεία σας (ΑΦΜ και επωνυμία εκδοτικής επιχείρησης) στο Τμήμα Συμβασιούχων στην ηλεκτρονική διεύθυνση members@osdel.gr. Εναλλακτικά μπορείτε να αποστείλετε mail μέσω της φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ.