Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Φωτοτυπικά Καταστήματα

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/265-photokopy

Φωτοτυπικά Καταστήματα

Αδειοδότηση Επιχειρήσεων Φωτοτύπησης (PhotOKopy)

Το πρόγραμμα PhotOKopy καλύπτει τις ανάγκες των φωτοτυπικών καταστημάτων και γενικότερα των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες φωτοτύπησης. Μέσω του προγράμματος παρέχονται οι απαραίτητες άδειες προκειμένου οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα, νόμιμα, να αναπαράγουν μικρό μέρος έργων του λόγου, όπως βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ. Το κόστος υπολογίζεται με βάση την απόσταση του καταστήματος από εκπαιδευτικό ίδρυμα, τον αριθμό των μηχανημάτων και τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: photokopy@osdel.gr ή στο τηλέφωνο 210-3849113.