Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Συμβάσεις Εκδοτών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/438-επικοινωνία/3503-συμβάσεις-εκδοτών

Αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης είναι τα δικαιώματα που εκ του νόμου ή για πρακτικούς λόγους ένας εκδότης δε μπορεί να διαχειριστεί μόνος του. Αναλυτικά τα δικαιώματα που διαχειρίζεται ο ΟΣΔΕΛ μπορείτε να τα δείτε πατώντας εδώ.

Κύρια χαρακτηριστικά της σύμβασης:

  • Είναι μη αποκλειστική, πρακτικά δηλαδή μπορείτε παράλληλα με τον ΟΣΔΕΛ να χορηγήσετε κι εσείς άδεια για οποιοδήποτε δικαίωμα.
  • Η διάρκειά της είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα εκτός εάν ειδοποιήσετε ότι δεν επιθυμείτε την παράταση τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη.
  • Μπορείτε να αναθέσετε στον ΟΣΔΕΛ, όλα ή μέρος των δικαιώματων που εμπεριέχονται στη σύμβαση.
  • Μπορείτε να καταγγείλετε οποτεδήποτε τη σύμβαση ή να αποσύρετε οποιοδήποτε δικαίωμα. Η καταγγελία ισχύει στο τέλος του επόμενου ημερολογιακού τριμήνου από την ημέρα που την παρέλαβε ο ΟΣΔΕΛ

Δείγμα της σύμβασης Εκδότη μπορείτε να δείτε εδώ.

Προκειμένου να δείτε τα δικαιώματα των δικαιούχων που απορρέουν από τον Ν. 4481/2017 και περιλαμβάνονται στις παραγράφους 1 έως 5 του Άρθρου 12, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Για να υπογράψετε σύμβαση ανάθεσης με τον ΟΣΔΕΛ, παρακαλούμε, αποστείλετε με e-mail τα στοιχεία σας (ΑΦΜ και επωνυμία εκδοτικής επιχείρησης) στο Τμήμα Συμβασιούχων στην ηλεκτρονική διεύθυνση members@osdel.gr. Εναλλακτικά μπορείτε να αποστείλετε mail μέσω της φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ.