Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Εκθέσεις Διαφάνειας

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/293-οικονομικά-στοιχεία/1601-εκθέσεις-διαφάνειας

  • 'Εκθεση Διαφάνειας 2021 (για το έτος 2020) 3.90MB
  • 'Εκθεση Διαφάνειας 2020 (για το έτος 2019) 2.75MB
  • Έκθεση Διαφάνειας 2019 (για το έτος 2018) 2.12MB
  • Έκθεση Διαφάνειας 2018 (για το έτος 2017) 3.2MB