Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα

Στις 12 Σεπτεμβρίου ψηφίζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια σημαντική οδηγία που αφορά την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών. Μεταξύ άλλων η οδηγία αυτή ρυθμίζει τη χρήση έργων για εκπαιδευτικούς σκοπούς καθώς και τις υποχρεώσεις των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών (google – facebook) αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα των έργων που διακινούν. Μετά την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο και εφόσον γίνει αποδεκτό το κείμενο της οδηγίας θα ακολουθήσει το τελικό στάδιο νομοθέτησης της οδηγίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν διεξάγει εκτενείς καμπάνιες προσπαθώντας να πείσουν τους Ευρωβουλευτές ότι η οδηγία δήθεν θα επιφέρει λογοκρισία και εμπόδια στη διακίνηση πληροφοριών (και τα καλλιτεχνικά έργα καλούνται ως δεδομένα και πληροφορίες!), ενώ στην πράξη επιδιώκουν να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται ανενόχλητες το πολύτιμο περιεχόμενο που αποτελούν τα καλλιτεχνικά, επιστημονικά, δημοσιογραφικά και λοιπά έργα. Επίσης βιβλιοθήκες και εκπαιδευτικοί οργανισμοί επιδιώκουν να πετύχουν ευρείες εξαιρέσεις της προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας ώστε να μην πληρώνουν δικαιώματα για τη χρήση έργων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θέτοντας σε κίνδυνο τη συγγραφή και παραγωγή επιστημονικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Σχετικά με τα παραπάνω ακολουθούν σύνδεσμοι ενημέρωσης για την πρωτοβουλία προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών:

  1. δελτίο τύπου της πρωτοβουλίας Europe for Creators
  2. Σχετικοί σύνδεσμοι www.contentforeducation.org και www.europeforcreators.eu

Ο ΟΣΔΕΛ σας προτρέπει να μοιραστείτε την ενημέρωση με το κοινό και να υποστηρίξετε με αυτό τον τρόπο τις θέσεις των δημιουργών.

Η φωνή των δημιουργών είναι το πιο σημαντικό μέσο για να κατανοήσουν οι ευρωβουλευτές, υπόλοιποι εκπρόσωποι ελληνικών και ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και οι πολίτες το διακύβευμα της οδηγίας.

Είναι κρίσιμο να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να κάνετε μια δημόσια τοποθέτηση σε όποιο μέσο έχετε πρόσβαση.

Τέλος σας καλούμε να συμμετέχετε στις σχετικές καμπάνιες δημιουργών υπογράφοντας εδώ:

Join us in supporting the sustainability of innovative, diverse and local content by signing here.

και εδώ:

https://makeinternetfair.eu/en/home