Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Σε εξέλιξη το πιλοτικό πρόγραμμα Anti-Piracy του ΟΣΔΕΛ

Ο ΟΣΔΕΛ, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων έργων του λόγου, ερευνά εδώ και δύο χρόνια την εφαρμογή λύσης στο τόσο σοβαρό πρόβλημα της παράνομης διάθεσης ηλεκτρονικών αντιτύπων βιβλίων στο διαδίκτυο. Από τον Αύγουστο του 2018 ο ΟΣΔΕΛ έχει αναπτύξει και λειτουργεί πιλοτικά ένα σύστημα αναζήτησης πειρατικών αντιγράφων για τα ελληνικά βιβλία σε συνεργασία με επαγγελματίες εξειδικευμένους στην καταπολέμηση της διαδυκτιακής πειρατείας.

Το σύστημα σαρώνει το διαδίκτυο, καταγράφει τα δεδομένα των αρχείων που βρίσκει, τα αναλύει και τέλος εντοπίζει τους ιστότοπους με ύποπτο περιεχόμενο μετά από αντιπαραβολή με τα καταχωρισμένα δεδομένα της Ελληνικής Βιβλιοπαραγωγής, στην οσδελnet.

Στη συνέχεια αντλώντας στοιχεία από την οσδελnet δημιουργείται αυτόματα καταγγελία απόσυρσης (Notice and take down) των παράνομων αντιτύπων σύμφωνα με το DMCA (Digital Millennium Copyright Act) η οποία αποστέλλεται στους υπεύθυνους του ιστότοπου.

Ήδη, πριν τη λήξη της πιλοτικής λειτουργίας, το σύστημα έχει επιτυχώς εντοπίσει και αποσύρει πληθώρα αρχείων που αφορούν σε ελληνικά βιβλία. Επίσης πέτυχε τη διακοπή λειτουργίας ενός ολόκληρου ιστότοπου με μη αδειοδοτημένα βιβλία. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι στη φάση της πλήρους λειτουργίας του, το σύστημα παρακολουθεί την πορεία των καταγγελιών απόσυρσης και σε προκαθορισμένες περιόδους ελέγχει εκ νέου τις καταγγελμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, για την εξασφάλιση της μη-επανεμφάνισης των ταυτοποιημένων πειρατικών αρχείων.

Οι συμβεβλημένοι με τον ΟΣΔΕΛ δημιουργοί και εκδότες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα για να παρακολουθούν τα αποτελέσματα της ανίχνευσης και την πορεία των καταγγελιών τους.

Ο ΟΣΔΕΛ επενδύει στην τεχνογνωσία και την υλικοτεχνική υποδομή κατά της πειρατείας ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των συμβασιούχων του. Στόχος είναι μέσα στο 2019 το έργο να δοθεί σε περισσότερους χρήστες, ώστε να αποτελέσει ένα πραγματικό εργαλείο.

  Επιστροφή