Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Προχωρά η νομοθέτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα

Ο ΟΣΔΕΛ χαιρετίζει το αποτέλεσμα των τελικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής, το οποίο αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την υιοθέτηση της Οδηγίας και τη διασφάλιση ενός ισορροπημένου πλαισίου στο διαδίκτυο που σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα, διευκολύνει την πρόσβαση στο προστατευόμενο περιεχόμενο και προάγει την ελευθερία της έκφρασης, τη δημιουργικότητα, τη γνώση και την πολιτιστική πολυμορφία.

Κύριοι ωφελημένοι, είναι και οι ευρωπαίοι καταναλωτές – χρήστες του διαδικτύου, αφού πλέον την ευθύνη για το περιεχόμενο που αναρτούν δεν θα την φέρουν οι ίδιοι αλλά οι πλατφόρμες στις οποίες γίνεται η ανάρτηση και οι οποίες θα αποδίδουν πλέον ένα μέρος από τα τεράστια έσοδά τους στους δημιουργούς και όσους παράγουν πολιτιστικό περιεχόμενο (γι’ αυτό και οι πλατφόρμες αντιδρούν έντονα, άμεσα και έμμεσα, στην ψήφιση της Οδηγίας).

Η Οδηγία προβλέπει και ρυθμίσεις που διευκολύνουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες με τη χρήση προστατευόμενου περιεχομένου εκπαιδευτικών και επιστημονικών βιβλίων με τη σύναψη συμβάσεων ή/και την καταβολή αμοιβής στους δικαιούχους. Επίσης, οι βιβλιοθήκες διευκολύνονται να αναπαράγουν και να διακινούν βιβλία εκτός εμπορίου.

Η νομοθέτηση της Οδηγίας ακολουθεί την τυπική διαδικασία. Εγκρίθηκε ήδη από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου και απομένει η τελευταία και κρίσιμη ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο τέλος του Μαρτίου 2019. Ενώσεις που μάχονται τα πνευματικά δικαιώματα κάνουν καμπάνια «απειλώντας» ότι στις επικείμενες ευρωεκλογές δεν θα ψηφίσουν όσους ευρωβουλευτές υποστηρίξουν την Oδηγία και ειδικότερα το άρθρο 13 που θεσπίζει ευθύνη των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών (όπως Youtube, google, facebook κ.λπ.) για το περιεχόμενο που διακινούν. Αντιθέτως, οι ενώσεις δημιουργών, ερμηνευτών εκτελεστών και οργανισμών συλλογικής διαχείρισης απευθύνουν έκκληση για την υποστήριξη και υπερψήφιση της οδηγίας. Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική ανοιχτή επιστολή εδώ.

Ο ΟΣΔΕΛ συντάσεται με τις ευρωπαϊκές ενώσεις συγγραφέων, εκδοτών και άλλων δικαιούχων και καλεί τους έλληνες ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων να στηρίξουν με την ψήφο τους την Οδηγία στην ψηφοφορία που αναμένεται να γίνει τέλος Μαρτίου 2019.

iStock-1014661854-c-Aurielaki_509.jpg#asset:1821 height=
  Επιστροφή