Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Πανελλαδική έρευνα για την παράνομη φωτοτύπηση

Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2019 πραγματοποιήθηκε πανελλαδική έρευνα σε συνολικά 157 φωτοτυπικά καταστήματα που δραστηριοποιούνται κοντά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και σε τόπους διαμονής και συνάθροισης φοιτητών (κέντρο Αθήνας, Ζωγράφου, Καλλιθέα, Πειραιάς, Θεσ/νικη, Πάτρα, Κομοτηνή, Ξάνθη και Χανιά). Πρόκειται για την τρίτη παρόμοια έρευνα που διεξάγει ο ΟΣΔΕΛ τα τελευταία 5 χρόνια.

Το γενικό και θετικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι διατηρούνται χαμηλά τα ποσοστά των καταστημάτων που εντοπίζονται να διαθέτουν στοκ βιβλίων είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή (ποσοστό 5% ). Τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με αυτά της έρευνας του 2017 (σε δείγμα 117 καταστημάτων, ποσοστό 4%).

Παρόλα αυτά, το φαινόμενο της φωτοτύπησης ολόκληρου βιβλίου, κατόπιν παραγγελίας, συνεχίζει να εμφανίζει υψηλά ποσοστά αν και με μειωμένη ποσοστιαία συνολική τάση συγκριτικά με την προηγούμενη έρευνα του 2017. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται μία μικρή αύξηση της τάξης του 3% στην Αθήνα (από 33% στην έρευνα του 2017 σε 36% σε αυτήν του 2019) ενώ σε όλες τις υπόλοιπες πόλεις τα ποσοστά μειώνονται και ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 28% από το 40% της προηγούμενης έρευνας του 2017.

Το μοναδικό σημείο της έρευνας στο οποίο παρατηρείται ποσοστιαία αύξηση, περίπου 15%, συγκριτικά με την έρευνα του 2017, είναι στον αριθμό των καταστημάτων που δέχονται να φωτοτυπήσουν μέρος βιβλίου, χωρίς βεβαίως, να διαθέτουν σχετική άδεια του ΟΣΔΕΛ.

Ο ΟΣΔΕΛ θα συνεχίσει την προσπάθειά του ώστε αφενός μεν να προστατεύσει τους δημιουργούς και τους συμβασιούχους εκδότες του από την παράνομη φωτοτύπηση των έργων τους, αφετέρου να αδειοδοτεί και να εισπράττει έσοδα για τη φωτοτύπηση μέρους βιβλίων, εφημερίδων ή περιοδικών.

(NL: Ιούνιος 2019)

  Επιστροφή