Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Συνάντηση της IFRRO στις Βρυξέλλες για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2019/790 για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

Την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, η συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ομάδας της International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO), με θέμα την ενσωμάτωση της οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα και ειδικότερα των διατάξεων εκείνων, που αφορούν τον θεσμό της αδειοδότησης των εκτός εμπορίου βιβλίων, καθώς και τον θεσμό των διευρυμένων αδειών. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι οργανισμών συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ) καθώς και δύο στελέχη του τμήματος πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright Unit), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Bence Kertesz και η Anna Kolodziejska. Ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπήθηκε από τον διευθυντή του Γιωργανδρέα Ζάννο.

Σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 11, της οδηγίας 2019/790 για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, οι ΟΣΔ μπορούν να αδειοδοτούν την ψηφιοποίηση και την πρόσβαση του κοινού στα εκτός εμπορίου βιβλία, που διαθέτουν οι μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες και τα ιδρύματα. Οι αντιπροσωπευτικοί οργανισμοί τεκμαίρεται ότι εκπροσωπούν το σύνολο των δικαιούχων, εκτός εάν κάποιος εξ αυτών, ρητά δηλώσει, ότι δεν επιθυμεί την αδειοδότηση των έργων του. Σχετικά με το καθεστώς των εκτός εμπορίου βιβλίων, προβλέπεται ότι θα καταχωρούνται σε πλατφόρμα, που θα λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Έργα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή ή σε μορφή Print on Demand, θεωρούνται διαθέσιμα στο εμπόριο. Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν υφιστάμενα μοντέλα αδειοδότησης των εκτός εμπορίου βιβλίων, που εφαρμόζονται στη Γαλλία και τη Νορβηγία.

Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου ακολούθησε εργαστήριο (IFRRO’s Equipment Levy Forum Workshop) με αντικείμενο τον θεσμό της εύλογης αμοιβής και ειδικότερα πρακτικά ζητήματα διαχείρισης της εύλογης αμοιβής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και θέματα πολιτικής υποστήριξης του θεσμού. Στη συνάντηση προέδρευσε ο Διευθυντής του ΟΣΔΕΛ -με την ιδιότητα του Προέδρου της σχετικής ομάδας εργασίας της IFRRO- ο οποίος εστίασε στην ανάγκη επέκτασης του θεσμού και στην κάλυψη των αντιγράφων που πραγματοποιούνται στο cloud. Την ομάδα εργασίας απασχόλησαν επίσης και τα θέματα υπολογισμού της ζημίας των δικαιούχων από τις ιδιωτικές αντιγραφές, καθώς και οι διασυνοριακές πωλήσεις.

  Επιστροφή