Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής δηλώσεων για τα πανεπιστημιακά και εκπαιδευτικά συγγράμματα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διανομής του ΟΣΔΕΛ, οι εκδότες επιστημονικών βιβλίων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διανομή 2020 για τα πανεπιστημιακά συγγράμματα, θα πρέπει να καταχωρίσουν έως τις 28 Αυγούστου 2020 τους τίτλους τους, που έχουν επιλεγεί και προταθεί προς διδασκαλία σε οποιοδήποτε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ ή άλλο μεταδευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά τα έτη 2019 ή/και 2020.

Ο ΟΣΔΕΛ εφέτος ξεκίνησε πιο νωρίς τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας η έναρξη της διανομής των δικαιωμάτων να γίνει νωρίτερα, εντός του Οκτωβρίου του 2020, προς όφελος των συμβασιούχων του.

Ο έλεγχος των πανεπιστημιακών και εκπαιδευτικών συγγραμμάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 28 Αυγούστου 2020, προκειμένου να ενταχθούν τα βιβλία στη σωστή κατηγορία της φετινής διανομής.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα ακολουθήσει δειγματοληπτικός έλεγχος από τον ΟΣΔΕΛ, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα των καταχωρίσεων, δηλαδή εάν τα δηλωθέντα ως πανεπιστημιακά βιβλία που εκδόθηκαν το 2019, πράγματι επιλέχθηκαν και διδάχθηκαν ή θα διδαχθούν κατά τα έτη 2019 ή/και 2020.

Αν επιθυμείτε αναλυτική πληροφόρηση για τις διανομές εσόδων του ΟΣΔΕΛ, μπορείτε να ανατρέξετε στον Κανονισμό Διανομής.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι συμβασιούχοι του Οργανισμού μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Συμβασιούχων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση members@osdel.gr

  Επιστροφή