Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες της ΕΕ τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Τον Νοέμβριο, το Παρατηρητήριο για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας «Ευρωπαίοι Πολίτες και Διανοητική Ιδιοκτησία: αντίληψη, ευαισθητοποίηση και συμπεριφορά 2020». Πρωταρχικός στόχος της μελέτης αυτής ήταν η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στη διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ), τον βαθμό στον οποίο σέβονται αυτά τα δικαιώματα και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την έννοια της διανοητικής ιδιοκτησίας. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 25.636 συνεντεύξεις με κατοίκους της ΕΕ, ηλικίας 15 ετών και άνω.

Σε συνέχεια των προηγούμενων ερευνών που εκπόνησε το EUIPO το 2013 και το 2017, η μελέτη 2020 δείχνει μια σταδιακή, αλλά ενθαρρυντική αλλαγή όσον αφορά την κατανόηση και τη νοοτροπία. Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, η πανευρωπαϊκή μελέτη επιβεβαιώνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών συμφωνεί ότι είναι σημαντικό για όσους επενδύουν χρόνο και χρήμα στην καινοτομία, να μπορούν να προστατεύουν τα δικαιώματά τους και να αμείβονται για την εργασία τους. Αυτή τη φορά παρατηρείται ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση στην πεποίθηση αυτή σε σχέση με τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς. Επιπλέον, οι πολίτες δηλώνουν σταδιακά ότι γνωρίζουν καλύτερα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, γεγονός που αποτελεί σημαντική διαπίστωση, καθώς από τα στοιχεία αποδεικνύεται ότι όσοι γνωρίζουν καλύτερα τα δικαιώματα αυτά, είναι λιγότερο πιθανό να τα παραβιάσουν από πρόθεση. Σημειώθηκε μια ελαφρά μείωση από 7% σε 5% για την εκ προθέσεως αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και από 10% σε 8% για την εκ προθέσεως πειρατεία. Οι νέοι εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα που αγοράζει προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και μεταφορτώνει αρχεία παράνομα, γεγονός που δείχνει ότι πρέπει να καταβληθούν ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες, ιδίως επειδή η εν λόγω ομάδα περιλαμβάνει τους περισσότερους χρήστες του διαδικτύου. Ταυτόχρονα, η τάση σύμφωνα με την οποία η αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης θεωρείται επιβλαβής για την εικόνα των πολιτών εξακολουθεί να αυξάνεται, από 12% σε 17% στην τρέχουσα μελέτη. Παρότι η μελέτη δεν εξετάζει τους λόγους για τους οποίους τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης αντιμετωπίζονται πλέον όλο και πιο αρνητικά, η τάση αυτή είναι πιθανό να ενισχύεται από την αντίδραση του κοινού κατά των πλαστών φαρμάκων και των μέσων ατομικής προστασίας, κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19. Όσον αφορά τις μεταφορτώσεις (λήψεις), οι πολίτες είναι πλέον πιο πρόθυμοι να πληρώσουν για νόμιμο περιεχόμενο, ιδίως εάν αυτό διατίθεται σε προσιτή τιμή. Μέρος αυτής της αλλαγής μπορεί να συνδέεται με την αύξηση της διαθεσιμότητας νόμιμων πηγών. Οι άνθρωποι πληρώνουν περισσότερα για νόμιμο περιεχόμενο καθώς βελτιώνεται η ποιότητα και η ποικιλία. Ελέγχουν επίσης συχνότερα εάν οι ιστότοποι που χρησιμοποιούν είναι νόμιμοι ή όχι.

Η μελέτη 2020 μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο παρακολούθησης της κοινής γνώμης αναφορικά με: α) τη γνώση και την αντίληψη των πολιτών εν γένει για τη ΔΙ, β) την ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αξία της ΔΙ και τη ζημία που προκαλείται από σχετικές παραβιάσεις, γ) τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και το πειρατικό επιγραμμικό περιεχόμενο, καθώς και τους λόγους αγοράς ή χρήσης (ή μη αγοράς και μη χρήσης) αυτών, δ) τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα της παροχής νόμιμου επιγραμμικού περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Η επικαιροποιημένη, ευρείας κλίμακας, μελέτη 2020 σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες της ΕΕ αντιλαμβάνονται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, αποτελεί έναν μοναδικό οδικό χάρτη για όλες τις χώρες της ΕΕ, όσον αφορά τις στάσεις και τις συμπεριφορές σε σχέση με την παραποίηση/απομίμηση και την πειρατεία. Τα ευρήματα που προέκυψαν αφενός, θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους σε εθνικό επίπεδο να καταπολεμήσουν το έγκλημα στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας και αφετέρου, θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση μελλοντικών στρατηγικών ευαισθητοποίησης του κοινού.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε:

(Νοέμβριος 2020)

  Επιστροφή