Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Από τη μετάφραση στην καινοτομία: πώς το νέο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027» θα στηρίξει το βιβλίο

Ο Ενρίκο Τουρίν, αναπληρωτής διευθυντής της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Εκδοτών (FEP), σε άρθρο του, που δημοσιεύθηκε στο ALDUS UP (European Book Fairs’ Network), αναφέρθηκε στις ευκαιρίες στήριξης του κλάδου του βιβλίου, που παρέχει το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027» (Creative Europe 2021-2027). Τα καινοτόμα στοιχεία του νέου προγράμματος παρουσιάστηκαν από τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης για την Εκπαίδευση και την Πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών συναντήσεων, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Angouleme International Comics Festival.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμματίζει να ανακοινώσει τις πρώτες προσκλήσεις για το νέο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» τον Απρίλιο του 2021, σε συνέχεια της υιοθέτησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν -λόγω των διαπραγματεύσεων για τον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ- στην υιοθέτηση αρκετών προγραμμάτων -μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»-, η χρηματοδότησή του τελικά αυξήθηκε. Για την περίοδο 2021-2027 το εν λόγω πρόγραμμα θα διαθέσει 2,4 δις ευρώ αφενός, για την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και κληρονομιάς και αφετέρου, για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών. Υπό το φως της παρούσας συγκυρίας, η Επιτροπή θεωρεί εξαιρετικά κρίσιμη τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των παραπάνω κλάδων, με δεδομένο το ισχυρό πλήγμα που δέχθηκαν, του βιβλίου συμπεριλαμβανομένου.

Όπως και το «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020», το πρόγραμμα 2021-2027 θα απαρτίζεται από τρία σκέλη: α) πολιτισμός, που θα στοχεύει στις διαφορετικές πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (804 εκ. ευρώ), β) μέσα μαζικής ενημέρωσης για την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία (1,427 δις ευρώ), και γ) ένα διατομεακό σκέλος, που θα καλύπτει δράσεις των πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων, υποστηρίζοντας συγχρόνως ένα ελεύθερο και πλουραλιστικό περιβάλλον για τα ΜΜΕ (211 εκ. ευρώ). Οι προσκλήσεις θα υποστηρίζουν προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας, δίκτυα επαγγελματικών οργανώσεων, πλατφόρμες για την προώθηση των ευρωπαίων καλλιτεχνών και προγράμματα για τη μετάφραση και την προώθηση της λογοτεχνίας.

Ειδικά για τον κλάδο του βιβλίου, προβλέπονται ευκαιρίες, που εμπίπτουν στα επιμέρους σκέλη του προγράμματος, όπως συμβαίνει ήδη με μια σειρά έργων, που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (συμπεριλαμβανομένων των Aldus και Aldus Up), με έμφαση στους τομείς των συνεργατικών πλατφορμών και δράσεων.

Οι προτεραιότητες που αφορούν ειδικά τον κλάδο του βιβλίου, μπορούν να ενταχθούν στη νεοσυσταθείσα συνιστώσα του βιβλίου, που ανήκει στο σκέλος «Πολιτισμός». Το ποσοστό συγχρηματοδότησης των σχεδίων συνεργασίας θα αυξηθεί κατά 80% (για επιχορηγήσεις έως 200.000 ευρώ), 70% (για επιχορηγήσεις έως 2 εκ. ευρώ) και 60% (για μεγαλύτερες επιχορηγήσεις).

Οι πλατφόρμες προορίζονται για την προώθηση ανερχόμενων καλλιτεχνών, με προσέγγιση B2C. Ως στόχο έχουν να υλοποιήσουν πανευρωπαϊκές πολιτιστικές δράσεις, στηρίζοντας την κινητικότητα και την προβολή των νέων ευρωπαίων δημιουργών και καλλιτεχνών, με έμφαση στις στρατηγικές εμπορικής επωνυμίας (branding). Τα δίκτυα απευθύνονται σε επαγγελματικές οργανώσεις, ακολουθώντας περισσότερο ένα μοντέλο B2B, και αποσκοπούν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών, στην προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων για την ανάπτυξη του κοινού, σε νέα επιχειρηματικά και διαχειριστικά μοντέλα, καθώς επίσης και στην ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε επαγγελματικές ευκαιρίες. Αν και μέχρι στιγμής, δεν έχουν διαφανεί τέτοιους είδους ευκαιρίες στον κλάδο του βιβλίου, η δυνατότητα δεν αποκλείεται.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα συνεχίσει την υποστήριξη των λογοτεχνικών μεταφράσεων για το χρονικό διάστημα 2021-2027, με ορισμένες βελτιώσεις. Οι εν λόγω επιχορηγήσεις των μεταφράσεων αποσκοπούν στη στήριξη της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Καλύπτουν τη μετάφραση των ευρωπαϊκών βιβλίων, την προώθηση μεταφρασμένων έργων, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ εκδοτών, βιβλιοπωλείων, φεστιβάλ κ.ο.κ. Η Επιτροπή συμβάλει στη μετάφραση περίπου 400 τίτλων ετησίως (λογοτεχνία, συμπεριλαμβανομένων των κόμικς). Η καινοτομία στο νέο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι ότι παρέχεται η δυνατότητα στους εκδότες να υποβάλουν αίτηση από κοινού, για πιο απαιτητικά έργα -ομάδες εκδοτών θα είναι επιλέξιμες, και από την ίδια χώρα, και θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν πιο φιλόδοξα έργα.

Η «Δημιουργική Ευρώπη» θα συνδράμει επίσης μεμονωμένους καλλιτέχνες, ενισχύοντας την κινητικότητα, τη δημιουργία ή βελτίωση συνεργασιών, τον σχεδιασμό νέων έργων, την ανάπτυξη κοινών και ούτω καθεξής. Στόχος είναι να διευρυνθεί αυτή η συνιστώσα του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPL), το οποίο αναδεικνύει πρωτοεμφανιζόμενους συγγραφείς και διευκολύνει τη μετάφραση των έργων τους. Τέλος, θα υπάρξει περιθώριο για την υποστήριξη συνεργειών σε τομείς όπως η δυνατότητα εντοπισμού περιεχομένου, η χρήση ψηφιακών πλατφορμών, κ.ο.κ.

(Μάρτιος 2021)

  Επιστροφή