Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Σημαντικές εξελίξεις από το μέτωπο της καταπολέμησης της ηλεκτρονικής πειρατείας

Οι συστηματικές προσπάθειες εκδοτών και ΟΣΔΕΛ για τον περιορισμό του φαινομένου της πειρατείας συνεχίζονται. Εκδικάστηκε, στο αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων, έφεση κατά πρωτόδικης απόφασης. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ο κατηγορούμενος, μετά από μήνυση της εταιρίας «ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους και σε χρηματική ποινή για την παράβαση ποινικών διατάξεων του ν. 2121/1993, επειδή, χωρίς την άδεια των δικαιούχων, αναπαρήγαγε και παρουσίασε στο κοινό ολόκληρα λογοτεχνικά έργα.

Πιο συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος διακινούσε σε μορφή PDF, ηλεκτρονικά βιβλία των Εκδόσεων Ψυχογιός, χρησιμοποιώντας διαφορετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Όπως αποδείχτηκε, ακολουθώντας την παραπάνω τακτική, είχε διακινήσει αποσπάσματα βιβλίων ή και ολόκληρα βιβλία, παραβιάζοντας τις διατάξεις του νόμου, αφού τα διέθετε στο διαδίκτυο, χωρίς την άδεια των δικαιούχων.

Εκτός από τον εκ­δό­τη, που πα­ρα­στά­θη­κε στη δί­κη διά του πλη­ρε­ξού­σιου δι­κη­γό­ρου του, με­τά από ομό­φω­νη από­φα­ση του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Ορ­γα­νι­σμού, πα­ρα­στά­θη­κε και ο ΟΣΔΕΛ διά του νο­μι­κού του συμ­βού­λου προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Το δικαστήριο μετά τη διεξοδική διαδικασία και τη συζήτηση επί των πράξεων του κατηγορουμένου, αλλά και επί του φαινομένου της ηλεκτρονικής πειρατείας εν γένει, δεν μείωσε την ποινή του πρώτου βαθμού και καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε φυλάκιση ενός έτους αναστέλλοντας αυτή επί τριετία, καθώς και σε χρηματική ποινή 3.000 ευρώ.

Πρόκειται για μία σημαντική δικαστική απόφαση, η οποία αποτελεί ένα ακόμα όπλο στα χέρια των συγγραφέων, των εκδοτών και των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης στον αγώνα τους κατά της πειρατείας.

(Μάιος 2021)

  Επιστροφή