Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για το διευρυμένο Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής των συμβασιούχων του ΟΣΔΕΛ

Ο ΟΣΔΕΛ από την ίδρυσή του, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική που ακολουθούν οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης κι όπως ορίζουν η Οδηγία (ΕΕ) 2014/26 και ο ν. 4481/2017, διαθέτει μέρος των εσόδων του για κοινωνικούς σκοπούς προς όφελος των συμβασιούχων του.

Με το Α' Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής (ΠΟΑ), που υλοποιήθηκε με επιτυχία το 2019, ο Οργανισμός προχώρησε στη συστηματική στήριξη συγγραφέων με χαμηλά εισοδήματα. Το Β' Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής (ΠΟΑ), που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021, ήταν διευρυμένο, καθώς εκτός από τους συγγραφείς απευθυνόταν για πρώτη φορά σε μεταφραστές, δημοσιογράφους κι αρθρογράφους επιστημονικών περιοδικών. Συνολικά, μέχρι σήμερα, μέσω του Α’ και του Β’ ΠΟΑ του ΟΣΔΕΛ έχουν ωφεληθεί 120 δημιουργοί, συμβασιούχοι του Οργανισμού, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ενώ έχουν διανεμηθεί συνολικά 170.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του Γ' Προγράμματος Οικονομικής Αρωγής (ΠΟΑ) του ΟΣΔΕΛ, που είναι σε εξέλιξη αυτήν την περίοδο, θα διατεθούν 130.000 ευρώ, με βάση κοινωνικά κριτήρια. Το ποσό αυτό προέρχεται από δικαιώματα προς διανομή τα οποία δεν εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους και παραγράφηκαν μετά την παρέλευση 10 ετών, σύμφωνα με τον ν. 4481/2017. Το Γ’ ΠΟΑ περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους προγράμματα: α) Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής Συγγραφέων, β) Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής Μεταφραστών, γ) Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής Δημοσιογράφων.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τις ανακοινώσεις των ΠΟΑ, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής:

1. Γ' ΠΟΑ Συγγραφέων

2. Γ' ΠΟΑ Μεταφραστών

3. Γ' ΠΟΑ Δημοσιογράφων

Οι αιτήσεις που συγκεντρώθηκαν μέχρι τις 29 Νοεμβρίου, καταληκτική ημερομηνία υποβολής, και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, θα εξεταστούν στο επόμενο στάδιο από επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από εκπροσώπους των ενώσεων δημιουργών, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΔΕΛ και τον Διευθυντή του Οργανισμού. Στη συνέχεια, η εισήγηση των επιτροπών, για κάθε κατηγορία συμβασιούχων, θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Το ποσό που εν τέλει θα διατεθεί συνολικά και ανά δικαιούχο θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων που θα εγκριθούν. Η εκταμίευση των ποσών προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2021.

(Νοέμβριος 2021)

  Επιστροφή