Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Δημιουργική Ευρώπη: αυξημένος προϋπολογισμός το 2022 για τη στήριξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 13 Ιανουαρίου 2022, ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας του 2022 για τη «Δημιουργική Ευρώπη». Με προϋπολογισμό περίπου 385 εκατ. ευρώ, σχεδόν 100 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με το 2021, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» φιλοδοξεί να ενισχύσει τη στήριξή του προς τους δημιουργικούς και πολιτιστικούς εταίρους, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που απορρέουν από την κρίση της Covid-19, καθώς και τον αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό. Θα ακολουθήσει η δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά: «Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας είναι η ψυχή της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Γνωρίζουμε πόσο ανθεκτικοί στάθηκαν οι τομείς της δημιουργίας και του πολιτισμού τα τελευταία δύο χρόνια. Το 2022 το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα διαθέσει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό που είχε ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται στο πλευρό τους, υποστηρίζοντας την ανάκαμψή τους, τη δημιουργική διαδικασία τους και την καινοτόμα δυναμική τους. Καλούμε τους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα να διερευνήσουν και να επωφεληθούν από τις πολλές δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη».

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν, πρόσθεσε: «Το 2022 θα εντείνουμε τη στήριξή μας στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα της Ευρώπης, που χτυπήθηκε σκληρά από την κρίση της Covid-19, από τους κινηματογράφους έως τα φεστιβάλ. Με το πρόγραμμά μας «Δημιουργική Ευρώπη», θα κινητοποιήσουμε το πρωτοφανές ποσό των 226 εκατ. ευρώ για τον οπτικοακουστικό τομέα και των 35 εκατ. ευρώ για τη διατομεακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των ειδησεογραφικών μέσων. Η «Δημιουργική Ευρώπη» θα επενδύσει στην καινοτομία στις ψηφιακές τεχνολογίες και στους νέους τύπους περιεχομένου, από τις τηλεοπτικές σειρές υψηλής ποιότητας έως την εικονική πραγματικότητα. Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την προστασία της ελευθερίας των μέσων επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χρηματοδοτήσουμε συμπράξεις δημοσιογραφίας, θα ενισχύσουμε τα επαγγελματικά πρότυπα και θα προωθήσουμε τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας».

Ως συνήθως, το πρόγραμμα έχει τρία σκέλη:

Το σκέλος Πολιτισμός του προγράμματος θα περιλαμβάνει νέες προσκλήσεις και πρωτοβουλίες για τους τομείς της μουσικής, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των τεχνών του θεάματος και της λογοτεχνίας. Επιπλέον, θα δρομολογήσει ένα πρόγραμμα κινητικότητας, που θα προσφέρει ευκαιρίες σε καλλιτέχνες, δημιουργούς ή επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για επαγγελματική εξέλιξη ή για διεθνείς συνεργασίες και για να αναζητήσουν νέο κοινό, συμπαραγωγές ή συνδημιουργίες ή για να παρουσιάσουν το έργο τους.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» στοχεύει επίσης να ενισχύσει την τομεακή του προσέγγιση ως νέο χαρακτηριστικό του σκέλους «Πολιτισμός». Ειδικότερα, για την παροχή στοχευμένης στήριξης στον τομέα των βιβλίων και των εκδόσεων, η «Δημιουργική Ευρώπη» θα συνεχίσει να υλοποιεί δράσεις που προωθούν την κυκλοφορία ευρωπαϊκών λογοτεχνικών έργων, επιτρέποντας έτσι στους ομίλους εκδοτών ή/και άλλων εταίρων από τον τομέα του βιβλίου (βιβλιοπώλες, βιβλιοθήκες κ.λπ.) να προωθήσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, δημιουργώντας μεγαλύτερο αντίκτυπο στο τοπικό και εθνικό οικοσύστημα βιβλίων. Θα διερευνήσει επίσης νέες πρωτοβουλίες, όπως η Εβδομάδα του Ευρωπαϊκού Βιβλίου, συμπεριλαμβανομένης της προβολής στα σχολεία για την προώθηση των ευρωπαίων συγγραφέων και την προώθηση της ανάγνωσης μεταξύ των νέων. Υπό τον τίτλο «κυκλοφορία ευρωπαϊκών λογοτεχνικών έργων», το πρόγραμμα θα διατηρήσει επίσης τις μεταφραστικές επιχορηγήσεις του: η δράση θα στοχεύει σε 40 περίπου έργα, θα περιλαμβάνει τη μετάφραση και προώθηση ενός πακέτου τουλάχιστον 5 επιλέξιμων έργων μυθοπλασίας και θα ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ συγγραφέων, μεταφραστών, εκδοτών, διανομέων, βιβλιοπωλών, βιβλιοθηκών και φεστιβάλ, με προϋπολογισμό περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Το σκέλος MEDIA επικεντρώνεται στον οπτικοακουστικό τομέα και εισάγει πολλές νεωτερικότητες το 2022. Θα χρηματοδοτηθεί η στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων βιντεοπαιχνιδιών και εμπειριών εικονικής πραγματικότητας. Μία νέα δράση, με την ονομασία «MEDIA 360 μοιρών», θα απευθύνεται σε κορυφαία φόρουμ του κλάδου που συνεργάζονται με επιχειρήσεις σε ολόκληρη την οπτικοακουστική αλυσίδα. Για την περαιτέρω τόνωση της καινοτομίας, θα δρομολογηθεί η πύλη για πρόσβαση στην αγορά με τη στήριξη του MEDIA (MEDIA market gateway) για τις πιο ελπιδοφόρες νεοφυείς επιχειρήσεις. Η συνεργασία μεταξύ κινηματογραφικών φεστιβάλ θα ενισχυθεί μέσω δικτύων.

Τέλος, το Διατομεακό σκέλος θα αυξήσει τη χρηματοδότηση για το Εργαστήριο Δημιουργικής Καινοτομίας για κοινά έργα καινοτομίας τα οποία αφορούν πολλούς δημιουργικούς τομείς και θα συμβάλει επίσης στο περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό έργο «Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους». Θα διευρύνει, ακόμη, τη στήριξη προς τα ειδησεογραφικά μέσα με πρόσθετα μέτρα για την προαγωγή της ελευθερίας των μέσων επικοινωνίας.

Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας ενθαρρύνονται επίσης να χρησιμοποιούν το CulturEU, τον διαδικτυακό οδηγό για όλες τις δυνατότητες ενωσιακής χρηματοδότησης που τους προσφέρονται, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία πρόσφατα. Ο διαδραστικός ιστότοπος συγκεντρώνει συνολικά 75 δυνατότητες χρηματοδότησης από 21 διαφορετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ορίζων Ευρώπη» έως τα διαρθρωτικά ταμεία και το InvestEU.

Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στους δημιουργικούς τομείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης με τη βοήθεια των γραφείων του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», που βρίσκονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες δράσεις και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων διατίθενται στον ειδικό ιστότοπο.

(Ιανουάριος 2022)

  Επιστροφή