Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Άτυπη σύνοδος των υπουργών πολιτισμού, μέσων ενημέρωσης και οπτικοακουστικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 7 και 8 Μαρτίου, η Roselyne Bachelot-Narquin, υπουργός πολιτισμού της Γαλλίας, καλωσόρισε τους ευρωπαίους ομολόγους της στο Angers, στην άτυπη σύνοδο των υπουργών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Τους υπουργούς συνόδευσαν η Věra Jourová, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αξίες και τη διαφάνεια, ο Τιερί Μπρετόν, ευρωπαίος επίτροπος για την εσωτερική αγορά και η Mariya Gabriel, ευρωπαία επίτροπος καινοτομίας, έρευνας, πολιτισμού, εκπαίδευσης και νεολαίας.

Κατά την έναρξη των εργασιών, η γαλλίδα υπουργός πρότεινε να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα της συνόδου συζήτηση για την κατάσταση στην Ουκρανία. Ο Oleksandr Tkachenko, υπουργός πολιτισμού και πολιτικής πληροφοριών της Ουκρανίας, μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά την οποία οι ευρωπαίοι υπουργοί εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς την Ουκρανία.

Σε συνέχεια της συζήτησης αυτής, και παρουσία των ευρωπαίων επιτρόπων, οι συμμετέχοντες ενέκριναν κοινή δήλωση των υπουργών πολιτισμού και μέσων ενημέρωσης της ΕΕ, με την οποία εκφράζουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία και στον λαό της, ιδίως στους καλλιτέχνες, τους δημοσιογράφους και τους επαγγελματίες του πολιτισμού, καθώς και στα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης. Με τη δήλωση αυτή, οι υπουργοί εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για τις σοβαρές ζημιές που έχουν υποστεί τα μουσεία, τα μνημεία και οι πόλεις της Ουκρανίας.

Στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου επιβεβαιώθηκε η κοινή πρόθεση των κρατών μελών της ΕΕ να αναλάβουν δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών που στοχεύουν στην υποστήριξη των μέσων ενημέρωσης και της πολυμορφίας του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, αφενός, και στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αφετέρου.

Είναι κοινός τόπος το γεγονός ότι η ψηφιακή επανάσταση έχει αλλάξει τόσο τη σχέση των πολιτών με την ενημέρωση όσο και την πρόσβασή τους στο πολιτιστικό περιεχόμενο, δημιουργώντας ευκαιρίες, αλλά και θέτοντας οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις. Ως εκ τούτου, την πρώτη ημέρα, οι υπουργοί και οι επίτροποι συζήτησαν το όραμα για το μέλλον των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη και τα μέσα ενίσχυσης της πολιτιστικής πολυμορφίας στο διαδίκτυο. Τη δεύτερη ημέρα, εστίασαν στις νέες προκλήσεις για την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι υπουργοί, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το μέλλον των μέσων ενημέρωσης, καθώς επίσης και με τον τρόπο ενίσχυσης της πολιτιστικής πολυμορφίας. Συζήτησαν τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ενίσχυση του οικονομικού μοντέλου των μέσων ενημέρωσης, έχοντας κατά νου τους στόχους της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας. Συμφώνησαν για τη σημασία της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω κινήσεων, όπως η διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και η προώθηση του εγγραμματισμού.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίας, οι υπουργοί έστρεψαν την προσοχή τους στα ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς και πιο συγκεκριμένα στην παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και στα ζητήματα που σχετίζονται με την προώθηση της κληρονομιάς. Συμφώνησαν στην ανάγκη λήψης αποτελεσματικότερων μέσων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, στη δημιουργία ενός ποινικού συστήματος για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών.

Οι υπουργοί ασχολήθηκαν επίσης με τα ζητήματα που συνδέονται με την ανάδειξη της αξίας της ευρωπαϊκής κληρονομιάς, ιδίως μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Συμφώνησαν επίσης για τη σημασία της δημιουργίας ενός κοινού χώρου για τα δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς, ο οποίος θα βασίζεται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana.

(Μάρτιος 2022)

  Επιστροφή