Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ψηφιακές υπηρεσίες: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει νέους κανόνες για ένα πιο ασφαλές και ανοιχτό διαδίκτυο

Κατά την τελική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές (DMA). Το νέο ψηφιακό εγχειρίδιο κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει πρότυπα λογοδοσίας για τις εταιρίες του διαδικτύου, στο πλαίσιο μίας ανοιχτής και ανταγωνιστικής ψηφιακής αγοράς.

Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στην κοινωνία και την οικονομία, μέσα από τον καθορισμό σαφών προτύπων για τον τρόπο λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών από τις εταιρίες τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συμφωνία με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες.

Συγκεκριμένα, ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες ορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες διαδικτυακού εμπορίου, ώστε να καταπολεμηθούν η διάδοση παράνομου περιεχομένου, η παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο και άλλοι κοινωνικοί κίνδυνοι. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι ανάλογες του μεγέθους των πλατφορμών και των κινδύνων που ενέχουν για την κοινωνία.

Οι νέες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν:

  • Μέτρα για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο και υποχρεώσεις ταχείας αντίδρασης των πλατφορμών, με παράλληλο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
  • Ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας και των ελέγχων σε εμπόρους στις διαδικτυακές αγορές, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι ασφαλή.
  • Αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των πλατφορμών, ενώ οι χρήστες θα μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των αποφάσεων.
  • Απαγόρευση παραπλανητικών πρακτικών, ορισμένων ειδών στοχευμένης διαφήμισης και των μοτίβων χειραγώγησης συμπεριφοράς.

Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές καθορίζει τις υποχρεώσεις των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών που λειτουργούν ως ρυθμιστές της πρόσβασης στην ψηφιακή αγορά. Για να προλαμβάνονται φαινόμενα αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών, οι πλατφόρμες που θεωρούνται ρυθμιστές πρόσβασης θα πρέπει:

  • Να εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα τρίτων πλατφορμών με τις δικές τους υπηρεσίες.
  • Να επιτρέπουν στους επιχειρηματικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που αυτοί παράγουν στην πλατφόρμα.

Οι ρυθμιστές πρόσβασης δεν θα μπορούν πλέον:

  • Να κατατάσσουν ευνοϊκότερα τις δικές τους υπηρεσίες ή τα δικά τους προϊόντα στις πλατφόρμες τους, υποβαθμίζοντας άλλες εταιρίες.
  • Να δυσκολεύουν την απεγκατάσταση προεγκατεστημένου λογισμικού ή εφαρμογών από τη συσκευή τους ή να αποτρέπουν τη χρήση εφαρμογών άλλων εταιριών ή καταστημάτων εφαρμογών (“app stores”).
  • Να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για στοχευμένες διαφημίσεις, εκτός εάν παρέχεται ρητή συγκατάθεση.

Αναφορικά με τις κυρώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διεξάγει έρευνες αγοράς για να διασφαλίζει ότι οι νέοι κανόνες για τις ψηφιακές αγορές εφαρμόζονται ορθά και ότι συμβαδίζουν με το διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον. Εάν ένας ρυθμιστής πρόσβασης δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες, η Επιτροπή θα μπορεί να επιβάλει πρόστιμα που ανέρχονται έως και στο 10% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της πλατφόρμας το προηγούμενο οικονομικό έτος, ή έως και στο 20% σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη συμμόρφωσης.

Μόλις εγκριθούν επίσημα από το Συμβούλιο (τον Ιούλιο ο νόμος για τις υπηρεσίες, τον Σεπτέμβριο ο νόμος για τις αγορές), οι δύο νόμοι θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθούν σε ισχύ είκοσι ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους. Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα ισχύει άμεσα σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα αρχίσει να εφαρμόζεται δεκαπέντε μήνες μετά τη θέση του σε ισχύ ή την 1η Ιανουαρίου 2024, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη. Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές θα αρχίσει να εφαρμόζεται έξι μήνες αφότου τεθεί σε ισχύ.

Η Christel Schaldemose (Σοσιαλιστές, Δανία), εισηγήτρια του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες, δήλωσε: «Αρκετά οι γίγαντες της τεχνολογίας εκμεταλλεύτηκαν την απουσία κανόνων. Ο ψηφιακός κόσμος έχει γίνει άγρια Δύση, όπου οι μεγαλύτεροι και πιο ισχυροί θέτουν τους κανόνες. Αλλά υπάρχει νέος σερίφης στην πόλη -ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες».

Ο Andreas Schwab (ΕΛΚ, Γερμανία), εισηγητής του νόμου για τις ψηφιακές αγορές, δήλωσε «Δεν δεχόμαστε πλέον το νόμο της οικονομικής ζούγκλας. Ο λόγος ύπαρξης της κοινής ψηφιακής αφοράς είναι η Ευρώπη να έχει τις καλύτερες εταιρίες, όχι απλά τις μεγαλύτερες. Γι’ αυτό χρειάζεται να εστιάσουμε στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε κατάλληλη εποπτεία για να είμαστε βέβαιοι ότι ο ρυθμιστικός διάλογος λειτουργεί».

Η ορθή εφαρμογή της νέας νομοθεσίας όμως είναι που θα επιβεβαιώσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη όχι μόνο να διασφαλίσει την εφαρμογή των νόμων στο διαδίκτυο, αλλά και να προστατεύσει τους ευρωπαίους πολίτες από την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα των τεχνολογικών κολοσσών.

(Με στοιχεία από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

(Ιούλιος 2022)

  Επιστροφή