Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Οι εντατικοί έλεγχοι του ΟΣΔΕΛ οδήγησαν σε καταδίκη για παράνομη φωτοτύπηση

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, μετά από σχετική μήνυση του ΟΣΔΕΛ, καταδίκασε ιδιοκτήτη φωτοτυπικού καταστήματος, ο οποίος παραβιάζοντας τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, αναπαρήγαγε με φωτοτυπικά μηχανήματα και χωρίς την άδεια των δικαιούχων προστατευόμενα έργα του λόγου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο καταδικασθείς κατείχε με σκοπό τη διανομή 125 ψηφιακά αρχεία PDF αποθηκευμένα σε εξωτερικό σκληρό δίσκο συνδεδεμένο με Η/Υ. Τα εν λόγω αρχεία περιείχαν πλήρεις εκδόσεις 125 επιστημονικών συγγραμμάτων, ως επί το πλείστον νομικών και ιατρικών, διαφορετικών συγγραφέων και εκδοτών.

Ο ΟΣΔΕΛ, εκπροσωπώντας δημιουργούς κι εκδότες και προασπιζόμενος τα πνευματικά τους δικαιώματα, διεξάγει σε σταθερή βάση, σε όλην την Ελλάδα, ελέγχους προς εντοπισμό όσων παρανομούν εις βάρος των δικαιούχων, των επαγγελματιών δηλαδή οι οποίοι ασχολούνται με τη δημιουργία και παραγωγή πρωτότυπων έργων λόγου.

Είναι προφανές, ότι η αναπαραγωγή ολόκληρων βιβλίων επιφέρει σφοδρό πλήγμα στην αγορά, συνεπώς αποτελεί πρακτική που θα πρέπει να εκλείψει. Ωστόσο, ο ΟΣΔΕΛ αναγνωρίζει την ανάγκη των φωτοτυπικών καταστημάτων και γενικότερα των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες φωτοτύπησης γι’ αναπαραγωγή μικρού μέρους έργων του λόγου.

Προς τον σκοπό της κάλυψης αυτών των αναγκών, ο Οργανισμός διαθέτει εξειδικευμένο πρόγραμμα αδειοδότησης. Μέσω του προγράμματος αυτού, παρέχεται η απαιτούμενη άδεια προκειμένου οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα, να αναπαράγουν νόμιμα, μικρό μέρος έργων του λόγου, όπως επί παραδείγματι βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά. Το κόστος της άδειας αυτής υπολογίζεται με βάση την απόσταση του καταστήματος από εκπαιδευτικό ίδρυμα, τον αριθμό των μηχανημάτων και τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το πρόγραμμα αδειοδότησης φωτοτυπικών καταστημάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Αδειοδότησης του ΟΣΔΕΛ στην ηλεκτρονική διεύθυνση photokopy@osdel.gr ή στο τηλέφωνο 210 3849113.

(Μάιος 2023)

  Επιστροφή