Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

H IFRRO ενημερώνει για τις πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο, τροφοδοτώντας καθημερινά τα πρωτοσέλιδα. Η IFRRO, η Διεθνής Ομοσπονδία Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης, μέλος της οποίας είναι και ο ΟΣΔΕΛ, καταγράφει ορισμένες από τις πρόσφατες εξελίξεις.

Οι ηγέτες του G7 σε δήλωσή τους στις 20 Μαΐου ενθάρρυναν «την ανάπτυξη και την υιοθέτηση διεθνών τεχνικών προτύπων» για την επίτευξη «αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τις κοινές δημοκρατικές αξίες». Συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα υπουργικό φόρουμ με την ονομασία "Hiroshima AI process" για τη συζήτηση θεμάτων, όπως τα πνευματικά δικαιώματα και η παραπληροφόρηση, σε σχέση πάντα με την ΤΝ, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) και την GPAI (διεθνή πρωτοβουλία για την προώθηση της υπεύθυνης χρήσης της ΤΝ που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες). Η προσδοκία είναι ότι το φόρουμ θα καταλήξει σε προτάσεις προς τους αρχηγούς κρατών μέχρι το τέλος του έτους. Οι ηγέτες του G7 χαιρέτισαν επίσης ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση της παγκόσμιας διαλειτουργικότητας μεταξύ εργαλείων για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ σε κοινή δήλωσή τους στις 31 Μαΐου, μετά την υπουργική σύνοδο του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ, επιβεβαίωσαν τη «δέσμευσή τους για προώθηση αξιόπιστων και υπεύθυνων τεχνολογιών ΤΝ». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρεται να συμφωνεί με την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με τη θέσπιση ενός κώδικα δεοντολογίας για την ΤΝ που θα τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του έτους. Η ιδέα είναι «να προσκληθούν να συμμετάσχουν και οι άλλες χώρες της G7, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και ο Καναδάς, καθώς και άλλα κράτη που συμμερίζονται την προσέγγιση αυτή, όπως η Ινδία, η Ινδονησία και η Βραζιλία», με κύριο στόχο «την επίτευξη εθελοντικών δεσμεύσεων ευθυγραμμισμένων με τις αρχές της AI Act».

Στις ΗΠΑ, αρκετοί μάρτυρες κατέθεσαν ενώπιον της δικαστικής επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη και την πνευματική ιδιοκτησία τον Μάιο. Ο Jon Baumgarten, πρώην γενικός σύμβουλος του Γραφείου Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ, προειδοποίησε για τους ισχυρισμούς ότι η ΤΝ αποτελεί θεμιτή χρήση. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η αδειοδότηση όχι μόνο διασφαλίζει την αμοιβή των δημιουργών για τη χρήση των έργων τους, αλλά ωφελεί εξίσου και τους χρήστες προστατευόμενων έργων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Επιτροπή Επιλογής Επιστήμης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας του κοινοβουλίου διεξήγαγε έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο της ΤΝ, ενώ πραγματοποίησε και προφορική συνεδρία στις 10 Μαΐου που επικεντρώθηκε στον αντίκτυπο της ΤΝ στις δημιουργικές βιομηχανίες (δείτε λεπτομέρειες εδώ).

Στην Ιαπωνία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπήρξαν εκκλήσεις για τη θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων για την προστασία των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων μετά από σχόλια της κυβέρνησης ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν νόμοι που να απαγορεύουν στην τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιεί υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Ιούνιο τη διαπραγματευτική του θέση σχετικά με τη νέα νομοθεσία της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη με 499 ψήφους υπέρ, 28 κατά και 93 αποχές. Επόμενο βήμα είναι να ξεκινήσουν οι ευρωβουλευτές τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με την τελική μορφή του κειμένου της νομοθεσίας, με στόχο να καταλήξουν σε συμφωνία. Οι κανόνες θα διασφαλίζουν ότι η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης θα αναπτύσσεται και θα χρησιμοποιείται στην Ευρώπη με απόλυτο σεβασμό προς τα δικαιώματα και τις αξίες της ΕΕ, όπως η ανθρώπινη εποπτεία και η ασφάλεια, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, η διαφάνεια, η απαγόρευση των διακρίσεων και η μέριμνα για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. Οι νέοι κανόνες θα χωρίζουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου και θα θεσπίζουν υποχρεώσεις, για τους παρόχους αλλά και για όσους τα διαθέτουν, για καθεμία από αυτές τις κατηγορίες. Σύμφωνα με το προσχέδιο της νομοθεσίας, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που κατατάσσονται στο επίπεδο υπερβολικά υψηλού κινδύνου για την ανθρώπινη ασφάλεια θα απαγορεύονται πλήρως, π.χ. οι περιπτώσεις «κοινωνικής βαθμολόγησης». Οι ευρωβουλευτές διεύρυναν τη συγκεκριμένη κατηγορία, συμπεριλαμβάνοντας επίσης τις χρήσεις της τεχνολογίας που αποτελούν παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής ή οδηγούν σε διακρίσεις.

Τέλος, η διοργάνωση WIPO Conversation του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας, που θα πραγματοποιηθεί 20-21 Σεπτεμβρίου 2023, θα έχει ως θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και τη διανοητική ιδιοκτησία. Στόχος της εν λόγω διοργάνωσης είναι να συμβάλει στην κατανόηση των ευκαιριών και των απειλών, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο η ΤΝ μπορεί να επηρεάσει τις οικονομίες, τους οργανισμούς και τους κλάδους, καθώς και του ρόλου που θα διαδραματίσει η διανοητική ιδιοκτησία στην αξιοποίηση των ευκαιριών και τη διαχείριση των προκλήσεων.

Πηγή: ιστότοπος IFRRO

(Ιούνιος 2023)

  Επιστροφή