Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Νέα έκδοση για τη συλλογική διαχείριση των έργων με βάση το κείμενο και την εικόνα

Δημοσιεύθηκε η έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) που είναι αφιερωμένη στη συλλογική διαχείριση των έργων με βάση το κείμενο και την εικόνα (Collective Management of Text and Image-Based Works). Η εν λόγω έκδοση προσφέρει μια γενική περιγραφή της συλλογικής διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων στους τομείς του κειμένου και της εικόνας. Δίνει επίσης μια εικόνα του νομοθετικού πλαισίου και των εθνικών λειτουργικών συστημάτων σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Ο εκδοτικός κλάδος είναι ένας σημαντικός κλάδος των δημιουργικών βιομηχανιών, των βιομηχανιών δηλαδή που βασίζουν τις δραστηριότητές τους σε έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα (copyright industries). Σύμφωνα με τις εθνικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε 42 χώρες, με βάση τη μεθοδολογία του WIPO, αυτοί οι κλάδοι συμβάλλουν με ποσοστό 5,18% στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ). Ο Τύπος και η λογοτεχνία, όπως αποκαλείται ο τομέας αυτός στις μελέτες, αντιπροσωπεύουν το 39% του συνόλου, αποτελώντας έτσι τον σημαντικότερο τομέα στην πλειονότητα των χωρών. Σημειώνεται ότι η εκδοτική βιομηχανία περιλαμβάνει ποικιλία έντυπων και ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, παρτιτούρες κτλ.).

Πρωταρχικός στόχος της έκδοσης Collective Management of Text and Image-Based Works είναι να προσφέρει πληροφορίες σε άτομα που διαμορφώνουν πολιτικές, εξετάζοντας τις κατάλληλες νομοθετικές απαντήσεις στo θέμα της ευρείας αντιγραφής αλλά και της επικοινωνίας με την κοινωνία. Παράλληλα, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για τους επαγγελματίες στον χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και για άτομα που εργάζονται σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.

(Ιούνιος 2023)

  Επιστροφή