Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Υποβολή καταγγελιών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1150-κοινωνικό-πολιτιστικό-έργο/2542-πρόγραμμα-antipiracy/2969-υποβολή-καταγγελιών

Από το 2019 που ξεκίνησε το πρόγραμμα Anti-piracy, το αρμόδιο τμήμα παραλαμβάνει, διερευνά και διαχειρίζεται καταγγελίες δημιουργών και εκδοτών σχετικά με παράνομες αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Κάθε πληροφορία δίνει τη δυνατότητα στον ΟΣΔΕΛ να καταγράψει τους ιστότοπους, τους χρήστες, αλλά και τις ανάγκες που καλύπτονται από την παράνομη διακίνηση, ώστε να συγκεντρώνονται στοιχεία για το φαινόμενο της πειρατείας των ελληνικών βιβλίων.

Όλες οι καταγγελίες που περιέρχονται σε γνώση του ΟΣΔΕΛ ελέγχονται διεξοδικά. Στην περίπτωση που οι διαχειριστές του ιστότοπου, όπου εντοπίζονται τα παράνομα αρχεία, είναι συνεργάσιμοι, γίνεται δηλαδή αποδεκτό το αίτημα του Οργανισμού γι' απόσυρση του υλικού, τα αρχεία διαγράφονται και σταματά η παράνομη αναπαραγωγή τους. Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή δεν υπάρχει διάθεση συμμόρφωσης, ο ΟΣΔΕΛ υποβάλλει αίτημα προς την Επιτροπή Διαδικτυακής Προσβολής Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ) του ΟΠΙ ζητώντας τη διακοπή της πρόσβασης στον εν λόγω ιστότοπο.

Παράλληλα όμως, συντρέχει και ποινική ευθύνη για τους διαχειριστές των ιστοσελίδων που φιλοξενούν ηλεκτρονικά αρχεία με πειρατικό περιεχόμενο, αλλά και για τους χρήστες που κάνουν τις αναρτήσεις των αρχείων αυτών. Ως εκ τούτου, η νομική υπηρεσία του ΟΣΔΕΛ υποβάλλει μηνύσεις κατά των υπευθύνων οι οποίοι εντοπίζονται στην Ελλάδα.

Για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση των περιπτώσεων πειρατείας, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας ηλεκτρονικά ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Anti-piracy του ΟΣΔΕΛ, υπεύθυνη κ. Μιρέλλα Μπατζιανιά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση antipiracy@osdel.gr ή στο τηλέφωνο 210 3849118.