Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Πρόγραμμα Anti-piracy

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1150-κοινωνικό-πολιτιστικό-έργο/2542-πρόγραμμα-antipiracy

Από το 2019 ο ΟΣΔΕΛ ερευνά συστηματικά, με τη χρήση ενός πρωτοποριακού προγράμματος καταπολέμησης της ηλεκτρονικής πειρατείας (Anti-piracy), την παράνομη διάθεση προστατευόμενων έργων λόγου στο διαδίκτυο. Με την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, ο Οργανισμός εντοπίζει και στη συνέχεια αποκλείει τα παρανόμως αναρτημένα αρχεία βιβλίων ή τα αποσπάσματα αυτών.

Η ανάρτηση αρχείων που περιέχουν σαρωμένα βιβλία ή μεγάλα αποσπάσματα προστατευόμενων έργων του λόγου, χωρίς την άδεια των δικαιούχων, συγγραφέων και εκδοτών, έχει ως άμεση συνέπεια την αποστέρηση της δίκαιης αμοιβής τους, που αποτελεί για μεν τους συγγραφείς, τον τρόπο βιοπορισμού τους -σε ορισμένες των περιπτώσεων τον μοναδικό- για δε τους εκδότες, τον μοναδικό τρόπο απόσβεσης των επενδύσεών τους.

Η αγάπη για το βιβλίο προϋποθέτει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των δημιουργών, προκειμένου να είναι σε θέση να συνεχίσουν να παράγουν το πνευματικό έργο τους. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τη χαρά της ανάγνωσης, οφείλουμε να σεβαστούμε τον δημιουργό και τον εκδότη και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά τους, ο καθένας και η καθεμία από τη θέση του/της.