Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Διανομή Δικαιωμάτων

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων

Οι διανομές πραγματοποιούνται ξεχωριστά ανά πηγή εσόδων ή/και κατηγορία έργου. Οι βασικότερες είναι οι κάτωθι:

1. Διανομή εύλογης αμοιβής για ιδιωτική χρήση (έσοδα από εισαγωγείς τεχνικών μέσων)

  • Διανομή για βιβλία (συγγραφείς, μεταφραστές κ.λπ.)
  • Διανομή για άρθρα στον έντυπο Τύπο (δημοσιογράφοι, αρθρογράφοι, συγγραφείς που αρθρογραφούν)
  • Διανομή για άρθρα σε επιστημονικά, μονοθεματικά και λογοτεχνικά περιοδικά (αρθρογράφοι, συγγραφείς που αρθρογραφούν)
  • Διανομή για άρθρα στον ηλεκτρονικό Τύπο (δημοσιογράφοι, αρθρογράφοι, συγγραφείς που αρθρογραφούν)
  • Διανομή δικαιωμάτων για έργα του λόγου που έχουν μεταδοθεί από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση είτε αυτούσια είτε διασκευασμένα σε οπτικοακουστικό έργο (συγγραφείς)

2. Διανομή εσόδων από αδειοδότηση στον τομέα της εκπαίδευσης (συγγραφείς)

Οι διανομές των εσόδων του ΟΣΔΕΛ καταγράφονται αναλυτικά στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.

Σημείωση: Με απόφασή του το ΔΣ του ΟΣΔΕΛ μπορεί να καθορίσει το ελάχιστο και το μέγιστο ποσό καταβολής για κάθε κατηγορία διανομής.