Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Διανομή Δικαιωμάτων

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων

Δικαιούχοι είναι οι εκδότες έργων του λόγου που αποδεδειγμένα κατέχουν τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα των έργων αυτών στις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις τους και έχουν συνάψει σύμβαση ανάθεσης με τον ΟΣΔΕΛ.

Οι συμβασιούχοι εκδότες έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε πολλαπλές διανομές δικαιωμάτων που πραγματοποιεί ο ΟΣΔΕΛ κάθε χρόνο, ανάλογα με τα είδη των έργων τους και την πηγή εσόδων του Οργανισμού

1. Διανομή εύλογης αμοιβής για την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση (έσοδα από εισαγωγές τεχνικών μέσων):

  • Διανομή Βιβλιοπαραγωγής
  • Διανομή Τύπου για Εφημερίδες και Περιοδικά: λογοτεχνικά, μονοθεματικά και ποικίλης ύλης
  • Διανομή για επιστημονικά περιοδικά
  • Διανομή δικαιωμάτων για έργα του λόγου διασκευασμένα σε οπτικοακουστική μορφή ή που έχουν μεταδοθεί από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση

2. Διανομή εσόδων από Αδειοδότηση στον τομέα της εκπαίδευσης

3. Διανομή εσόδων από αδειοδότηση στον τομέα των αποκομμάτων Τύπου

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους που αφορούν τις διανομές του ΟΣΔΕΛ στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.