Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Για βιβλία

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/236-βιβλιοπαραγωγής

Η διανομή διενεργείται μία φορά ετησίως προς τους εκδότες, απευθείας από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Διανομής.

Βασικό κριτήριο συμμετοχής ενός έργου του λόγου στις διανομές της εύλογης αμοιβής είναι η δυνατότητα φωτοτυπικής αναπαραγωγής του για ιδιωτική χρήση η οποία προϋποθέτει την έκδοση και κυκλοφορία του σε έντυπο βιβλίο.

Κριτήρια για το ποσό που αντιστοιχεί στον κάθε εκδότη είναι ο αριθμός των σελίδων και η τιμή του κάθε βιβλίου καθώς και η θεματική κατηγορία στην οποία εμπίπτουν και κατά την οποία διανέμονται τα έσοδα της εύλογης αμοιβής (επιστημονικά βιβλία 41%, εκπαιδευτικά βιβλία 35%, υπόλοιπα βιβλία 24%).

Βιβλία που κυκλοφορούν σε μορφή e-book και πωλούνται ψηφιακά ή στο διαδίκτυο δεν συμμετέχουν στη διανομή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετέχει ένα βιβλίο στη διανομή είναι να διαθέτει ελληνικό ISBN και να έχει καταχωρισθεί από τον συμβασιούχο εκδότη στη βιβλιογραφική βάση osdelnet (www.osdelnet.gr) πριν την έναρξη της διανομής.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους που αφορούν τη διανομή Βιβλιοπαραγωγής σε Εκδότες στον Κανονισμό Διανομής.