Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Εκδότες

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1424-συμβασιούχοι/1518-εκδότες

O ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί περισσότερες από 1.100 ελληνικές εκδοτικές επιχειρήσεις:

  • Εκδότες βιβλίων
  • Εκδότες εφημερίδων και περιοδικών ποικίλης ύλης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
  • Εκδότες επιστημονικών, μονοθεματικών και λογοτεχνικών περιοδικών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή

Εάν ανήκετε σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες και επιθυμείτε να αναθέσετε τη διαχείριση των δικαιωμάτων σας στον ΟΣΔΕΛ, θα πρέπει να προχωρήσετε στη σύναψη σύμβασης ανάθεσης μεταξύ της εκδοτικής σας επιχείρησης και του Οργανισμού. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Για να υπογράψετε σύμβαση ανάθεσης με τον ΟΣΔΕΛ, παρακαλούμε, αποστείλετε με e-mail τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ) στο Τμήμα Συμβασιούχων στην ηλεκτρονική διεύθυνση members@osdel.gr. Εναλλακτικά μπορείτε να αποστείλετε mail μέσω της φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ.