Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ο μηχανισμός εγγυήσεων, ένα πολύτιμο εργαλείο για τη χρηματοδότηση και των εκδοτικών επιχειρήσεων

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate‑General for Communications Networks, Content and Technology), διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο για να παρουσιάσει τον μηχανισμό εγγυήσεων Creative Sectors Guarantee Facility (CCS GF), το εργαλείο, το οποίο προορίζεται να διευκολύνει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς κλάδους, άρα και των εκδοτικών επιχειρήσεων, σε χρηματοδότηση.

O Giuseppe Abbamonte, διευθυντής πολιτικής των μέσων της DG CNECT, επισήμανε ότι το CCS GF ως εργαλείο, υφίσταται από το 2016. Ως στόχο έχει να συνδράμει τις πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις στην εξασφάλιση χρηματοδότησης, με τη μορφή δανείων, παρέχοντας εγγυήσεις στις τράπεζες, ώστε με τη σειρά τους να ενεργοποιήσουν τη δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου. Το σκεπτικό είναι το CCS GF να διευκολύνει τη χρηματοδότηση των τομέων εκείνων που είναι δύσκολο να υπολογιστούν με χρηματικούς όρους, όπως είναι οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί κλάδοι, καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως πρόσθεσε, περισσότερα από 400 εκ. ευρώ σε δάνεια, έχουν μέχρι τώρα διατεθεί σε πάνω από 15.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το εν λόγω πρόγραμμα, ύψους σήμερα 251 εκ. ευρώ -ποσό διπλάσιο από τον αρχικό προϋπολογισμό- δεν είναι ακόμα ευρέως γνωστό στον κλάδο.

Όπως ανέφερε ο Giuseppe Abbamonte, είναι σε γνώση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η πολυπλοκότητα των προβλημάτων, καθώς και το γεγονός ότι η δανειοδότηση μπορεί να αποτελέσει μέρος μόνο μιας παγκόσμιας αντίδρασης. Υπογράμμισε ότι οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί κλάδοι είναι σκόπιμο να απευθυνθούν στις εθνικές κυβερνήσεις, ενώ ο ρόλος των ευρωπαϊκών θεσμών είναι να βρουν απαντήσεις στις μακροχρόνιες ανάγκες βιωσιμότητας. Σημείωσε επίσης, ότι μέχρι τώρα δεν έχουν διατεθεί χρηματικά ποσά και προέτρεψε τον κλάδο να καταθέσει τις θέσεις και τις προτάσεις του.

Μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας τις παρουσιάσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (European Investment Fund) με τίτλο «Γίνε δημιουργικός, κάλεσε την τράπεζα!» και του ερευνητικού κέντρου KEA European Affairs, εξειδικευμένο σε θέματα πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, «Πώς η δημιουργία ικανοτήτων μπορεί να χτίσει βιώσιμες γέφυρες χρηματοδότησης για τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς κλάδους».

  Επιστροφή