Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Αποτελέσματα ΟΣΔΕΛ 2021: σταθερά έσοδα, υψηλό ποσό διανομής και αναβάθμιση των υπηρεσιών

Σε αυτή την εξαιρετικά απαιτητική οικονομική και κοινωνική συγκυρία που διανύουμε, ο ΟΣΔΕΛ το 2021 συνέχισε και ενέτεινε τις προσπάθειες που είχε ξεκινήσει το 2020, με στόχο πάντα την αποτελεσματική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των συμβασιούχων του, συγγραφέων, μεταφραστών, αρθρογράφων επιστημονικών περιοδικών, δημοσιογράφων και εκδοτών.

Όσον αφορά την πορεία του Οργανισμού το 2021, τα σημεία στα οποία αξίζει να σταθούμε, είναι η σταθεροποίηση των εσόδων, η διανομή υψηλότερου ποσού στους δικαιούχους και η επένδυση στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους συμβασιούχους. Παράλληλα, ο ΟΣΔΕΛ, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και πραγματοποιώντας παρεμβάσεις, συνέχισε να εργάζεται συστηματικά για την επίλυση δύο μείζονων θεμάτων, που απασχολούν δημιουργούς και εκδότες, την ενσωμάτωση της Οδηγίας και τη ρύθμιση του δημόσιου δανεισμού.

Τα συνολικά έσοδα του ΟΣΔΕΛ το 2021 παρουσίασαν αύξηση κατά 2,01% (3.637.795,09 ευρώ) σε σχέση με το 2020 (3.566.109,44 ευρώ), η οποία οφείλεται στην αύξηση των εσόδων της αδειοδότησης. Παράλληλα με την αύξηση των εσόδων, το 2021 επιτεύχθηκε και αύξηση των εισπράξεων κατά 1,60% (3.796.896,87 ευρώ), σε σχέση με το 2020 (3.737.197,89 ευρώ). Συγκεκριμένα, τα έσοδα από την εύλογη αμοιβή 2% από τους εισαγωγείς ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (ταμπλετών και έξυπνων κινητών τηλεφώνων) παρουσίασαν, σε σχέση με το 2020, αύξηση κατά 0,95% %. Τα έσοδα από την εύλογη αμοιβή 4% από τους εισαγωγείς χαρτιού, φωτοτυπικών μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων, εκτυπωτών, σημείωσαν μείωση 1,29%. Συνολικά τα έσοδα από την εύλογη αμοιβή παρουσίασαν πτώση 1,17%. Όσον αφορά τα έσοδα από την αδειοδότηση παρουσίασαν αύξηση 24,95% σε σχέση με το 2020:

  • Στον τομέα της αποδελτίωσης ανήλθαν σε 263.147,19 ευρώ (αύξηση 15,31%).
  • Στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα (πανεπιστήμια εσωτερικού) ανήλθαν σε 253.829,23 ευρώ (αύξηση 43,29%).
  • Στον τομέα της εκπαίδευσης στην Κύπρο (πανεπιστήμια Κύπρου) ανήλθαν σε 139.119,41 ευρώ (αύξηση 49,46%).

Τα έσοδα από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης του εξωτερικού ανήλθαν στο ποσό των 13.230,48 ευρώ (μείωση 33,80%). Τέλος, το σύνολο των διαχειριστικών εξόδων ανήλθε σε 560.052,90 ευρώ, έναντι 640.957,92 ευρώ (μείωση 12.62%). Ως ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων, τα διαχειριστικά έξοδα ανέρχονται σε 15,44%. Επιπλέον το 2021 δαπανήθηκαν για υποδομές και πολιτιστικές δράσεις από τα παραγραφέντα ποσά 368.114,31 ευρώ, έναντι 119.839,22 ευρώ το 2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2021 το ποσό της διανομής ήταν το υψηλότερο στην ιστορία του Οργανισμού, φθάνοντας το ποσό των 2.629.370 ευρώ, έναντι 1.969.726 ευρώ το 2020, ως συνέπεια των αυξημένων εσόδων του προηγούμενου έτους. Επισημαίνεται ότι στο προαναφερθέν ποσό διανομής του 2021 δεν περιλαμβάνεται η διανομή εσόδων αδειοδότησης 2020/2021, η οποία μετατέθηκε και θα πραγματοποιηθεί μαζί με τη διανομή 2022. Ειδικότερα διανεμήθηκαν:

  • Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής βιβλίων: 1.312.206,82 ευρώ (έναντι 901.839,78 ευρώ το 2020).
  • Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής επιστημονικών περιοδικών: 456.461,99 ευρώ (έναντι 263.197,31 ευρώ το 2020).
  • Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής Τύπου: 413.701,05 ευρώ (έναντι 337.707,77 ευρώ το 2020).
  • Εύλογη αμοιβή ιστοσελίδων: 220.800,71 ευρώ (είναι η πρώτη φορά που έγινε σχετική διανομή).
  • Εύλογη αμοιβή οπτικοακουστικών έργων: 28.617,55 ευρώ (έναντι 41.083,92 ευρώ το 2020).
  • Αδειοδότηση υπηρεσιών αποδελτίωσης: 197.582,58 ευρώ (έναντι 189.908,90 ευρώ το 2020).

Από την άλλη πλευρά, οι στόχοι του ΟΣΔΕΛ που σχετίζονταν με την ανάπτυξη νέων πηγών εσόδων (εκπαίδευση, Τύπος, δημόσιος δανεισμός), καθώς και με την περαιτέρω αύξηση των εσόδων του από την εύλογη αμοιβή του 2% δεν επιτεύχθηκαν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν επιλύθηκαν μία σειρά από θέματα καθοριστικής σημασίας. Αναφερόμαστε στην ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 για τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά, στη νομοθετική ρύθμιση για τον δημόσιο δανεισμό, στην επέκταση της άδειας λειτουργίας του ΟΣΔΕΛ και στην επίλυση του θέματος της οριστικής κατανομής των εσόδων από την εύλογη αμοιβή του 2% μεταξύ των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης που είναι συνδικαιούχοι, από την οποία αναμένεται αύξηση του μεριδίου του ΟΣΔΕΛ.

Από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του ΟΣΔΕΛ κατά το 2021 ξεχωρίζουν: οι ενέργειες για την αδειοδότηση τραπεζών, φαρμακευτικών εταιριών και φορέων του δημοσίου τομέα, η αναβάθμιση των υπηρεσιών της οσδέλnet και του προγράμματος Anti-piracy, η υλοποίηση δύο προγραμμάτων οικονομικής αρωγής για συγγραφείς, δημοσιογράφους, αρθρογράφους επιστημονικών περιοδικών και μεταφραστές και η εκπόνηση ερευνών για τον χώρο του βιβλίου.

Παράλληλα, το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν, για πρώτη φορά, εκπρόσωπος των δημοσιογράφων κι εκπρόσωπος των εκδοτών Τύπου. Επιπλέον συστάθηκε Επιτροπή Εκδοτών Τύπου, στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι ενώσεις εκδοτών, με κύρια αρμοδιότητα την εισήγηση προς το ΔΣ κάθε θέματος που αφορά τον εν λόγω κλάδο.

Ο ΟΣΔΕΛ το 2022 θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί η ορθή ενσωμάτωση της Οδηγίας και η επίλυση του θέματος του δημόσιου δανεισμού. Η διευθέτηση αυτών των δύο ζητημάτων θα συνεισφέρει στη σημαντική αύξηση των εσόδων του Οργανισμού και κατά συνέπεια στη βελτίωση της κατάστασης δημιουργών και εκδοτών, συμβάλλοντας στην ομαλοποίηση των συνθηκών για τη συνέχιση της δημιουργικής διαδικασίας.

Σταθερός θα παραμείνει και ο προσανατολισμός του Οργανισμού στην αναβάθμιση των υπηρεσιών, των εσωτερικών διαδικασιών και υποδομών του και στην εκπαίδευση των στελεχών του. Παράλληλα θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση των φαινομένων της πειρατείας και της λογοκλοπής. Με την ενεργή συμβολή των συγγραφέων και των εκδοτών, τους οποίους εκπροσωπεί, σκοπεύει να εντατικοποιήσει το πρόγραμμα Anti-piracy και να υλοποιήσει, στο πλαίσιο των πολιτιστικών του δράσεων, καμπάνιες για την ανάδειξη της σημασίας του Τύπου, καθώς και για την ανάγκη υιοθέτησης εθνικής πολιτικής βιβλίου.

(Ιανουάριος 2022)

  Επιστροφή