Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Διακόπτεται για πρώτη φορά η πρόσβαση σε IP διευθύνσεις ιστοσελίδων που διακινούν παράνομα βιβλία

Ο ΟΣΔΕΛ, μετά από την έρευνα που διενεργεί στο διαδίκτυο στο πλαίσιο του προγράμματος Anti-piracy, τον Φεβρουάριο του 2022 υπέβαλε δύο αιτήματα προς την Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) του ΟΠΙ. Τα αιτήματα αυτά ως αντικείμενο είχαν τη διακοπή πρόσβασης σε ονόματα τομέα (domain name) και σε διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address).

Ο ν. 4821/2021, όπως τροποποιεί την παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993, παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στον καταγγέλλοντα να ζητήσει τη διακοπή της πρόσβασης, όχι μόνο στο domain name, αλλά και στην IP address των πειρατικών ιστοσελίδων. Η ρύθμιση αυτή επιφέρει καίριο πλήγμα στις πειρατικές ιστοσελίδες, καθώς, για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, απαιτείται αναζήτηση και μεταφορά σε άλλο πάροχο ή νέο αίτημα για IP address, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και κοστοβόρο.

Ο ΟΣΔΕΛ, κάνοντας χρήση αυτής της νέας δυνατότητας που δίνει ο νόμος, υπέβαλε αίτημα στην ΕΔΠΠΙ ζητώντας τη διακοπή πρόσβασης σε οκτώ IP address των πειρατικών ιστοσελίδων Library Genesis, ΖLibrary και TRELLAS. Η Επιτροπή με την απόφαση αρ. 63/2022, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2022, έκανε δεκτό το αίτημα του Οργανισμού.

Παράλληλα, εκδόθηκε η απόφαση αρ. 57/2022 της ΕΔΠΠΙ, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2022, και η οποία απαντά στη συμπληρωματική καταγγελία του ΟΣΔΕΛ για τα καινούργια domain name των πειρατικών ιστοσελίδων Library Genesis, ΖLibrary και TRELLAS. Η Επιτροπή με την απόφαση αυτή διατάσσει τους παρόχους σε διακοπή πρόσβασης στα συγκεκριμένα domain name. Η ισχύς της απόφασης είναι για τρία χρόνια.

Συγκεκριμένα, τα domain name στα οποία διακόπηκε η πρόσβαση είναι τα εξής: Library Genesis, ΖLibrary, TRELLAS, libgen.fun, singlelogin.app, trelas.club, libgen.kred, singlelogin.me, ec.library.bz, 1lib.limited, libgen.unblockit.bz, 1lib.vip, libgen.unblockit.me, 3lib.net, libgen.unblockit.tv, art1lib.org, libgen.unblockit.how, b-ok.xyz, booksc.xyz, 1lib.in, 1lib.net, 1lib.pl, 1lib.sk, b-ok.com, b-ok.lat, sng1lib.org, 1lib.domains, b-ok.global, el.booksc.org.Σ

Παρ' όλα αυτά, οι διαχειριστές των πειρατικών ιστοσελίδων, ακολουθώντας τη γνωστή τακτική, «μετονομάζουν» ή «μεταφέρουν» την ηλεκτρονική τους διεύθυνση επικοινωνίας σε άλλη με παρεμφερή ονομασία. Την ίδια στιγμή οι χρήστες, όντας εξοικειωμένοι με την πρακτική αυτή, συνεχίζουν να τους ακολουθούν στο διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτόν, πάρα τη διακοπή πρόσβασης στις αρχικές διευθύνσεις, το αρμόδιο τμήμα του ΟΣΔΕΛ συνεχίζει να αναζητά τις καινούργιες «εναλλακτικές» διευθύνσεις, στις οποίες οι διαχειριστές έχουν μεταφέρει τη λειτουργία τους.

Ο ΟΣΔΕΛ, προστατεύοντας τα πνευματικά δικαιώματα των συμβασιούχων του, ερευνά συστηματικά την παράνομη κυκλοφορία και διάθεση προστατευόμενων έργων λόγου στο διαδίκτυο. Το Τμήμα Anti-piracy συγκεντρώνει και διαχειρίζεται τις καταγγελίες δημιουργών κι εκδοτών και όταν είναι εφικτή η συλλογή αποδεικτικού υλικού, προχωρά στις απαραίτητες κατά περίπτωση νομικές ενέργειες. Η συνέχιση των προσπαθειών για την καταπολέμηση του φαινομένου της πειρατείας βιβλίων στο διαδίκτυο αποτελεί προτεραιότητα για τον Οργανισμό.

(Μάρτιος 2022)

  Επιστροφή