Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ο ΟΣΔΕΛ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την πάταξη της διαδικτυακής πειρατείας

Μετά από εκτεταμένη έρευνα, που διεξήγαγαν στο διαδίκτυο τα στελέχη του Τμήματος Anti-piracy του ΟΣΔΕΛ, εντοπίστηκε ιστότοπος που διακινούσε πειρατικό περιεχόμενο. Είχαν προηγηθεί καταγγελίες που είχαν υποβάλει στο Τμήμα εκδότες συμβασιούχοι του Οργανισμού.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για νέα διεύθυνση (domain name), ιστότοπου για τον οποίο είχε υποβληθεί αίτημα διακοπής πρόσβασης προς την Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) από την Εταιρία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων (ΕΠΟΕ), καθώς ο εν λόγω ιστότοπος διακινεί μεγάλο αριθμό έργων της αρμοδιότητάς τους. Μετά τη θετική απόφαση της ΕΔΠΠΙ, οι πάροχοι COSMOTE, Vodafone και Nova, συμμορφούμενοι στην απόφαση, διέκοψαν την πρόσβαση σε όλους τους χρήστες του συγκεκριμένου ιστότοπου.

Η συνήθης πρακτική των διαχειριστών των πειρατικών ιστότοπων είναι μετά τη διακοπή πρόσβασης να ενημερώνουν άμεσα τα μέλη τους για τη συνέχιση λειτουργίας υπό νέα ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα μέλη του ιστότοπου με την εγγραφή τους αποκτούν πρόσβαση σε χιλιάδες αρχεία παράνομων αναπαραγωγών που αφορούν τραγούδια όλων των εποχών, ταινίες πρόσφατης κυκλοφορίας, τηλεοπτικές ή διαδικτυακές σειρές, παράνομο λογισμικό και χιλιάδες βιβλία. Παράλληλα, οι διαχειριστές προτρέπουν τους εγγεγραμμένους να καταβάλουν χρηματικά ποσά, τα οποία καρπώνονται, δίνουν οδηγίες για εγκατάσταση εφαρμογών και πολλές φορές υποχρεώνουν τους χρήστες σε αναρτήσεις υλικού σαν προϋπόθεση για να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση -έτσι διατηρούν συνεχώς επίκαιρο το περιεχόμενο του ιστότοπου που διαχειρίζονται.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου της πειρατείας προϋποθέτει συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι δύο οργανισμοί, ΟΣΔΕΛ και ΕΠΟΕ, συνεργάστηκαν ώστε να επισπευσθεί η υποβολή του νέου αιτήματος προς την ΕΔΠΠΙ, με αποτέλεσμα να διακοπεί η πρόσβαση στους χρήστες πολύ πιο γρήγορα.

Ο ΟΣΔΕΛ, στο πλαίσιο της αποστολής του, θα συνεχίσει να ερευνά συστηματικά και εντατικά την παράνομη κυκλοφορία και διάθεση προστατευόμενων έργων λόγου στο διαδίκτυο. Προς τον σκοπό αυτόν το Τμήμα Anti-piracy του Οργανισμού συγκεντρώνει και διαχειρίζεται τις καταγγελίες δημιουργών και εκδοτών και, όταν είναι εφικτή η συλλογή αποδεικτικού υλικού, προχωρά στις απαραίτητες κατά περίπτωση νομικές ενέργειες.

Για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών πειρατείας, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας ηλεκτρονικά ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Anti-piracy του ΟΣΔΕΛ, υπεύθυνη κ. Μιρέλλα Μπατζιανιά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση antipiracy@osdel.gr ή στο τηλέφωνο 210 3849118.

(Ιούνιος 2023)

  Επιστροφή