Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Οι εντατικοί έλεγχοι του ΟΣΔΕΛ οδήγησαν στον εντοπισμό audiobooks που διακινούνταν παράνομα στο διαδίκτυο

Το Τμήμα Anti-piracy του ΟΣΔΕΛ έγινε αποδέκτης καταγγελιών, από συμβασιούχους εκδότες, με αντικείμενο παράνομες αναρτήσεις audiobooks. Οι καταγγελίες αφορούσαν χιλιάδες τίτλους ελληνικής βιβλιοπαραγωγής που βρίσκονται αναρτημένοι στον ίδιο ιστότοπο*. Στα εν λόγω έργα πρόσβαση, αποκλειστικά με χρήση ατομικών κωδικών, αποκτούν μόνον οι χρήστες που εγκρίνονται από τον διαχειριστή.

Τα στελέχη του Τμήματος προχώρησαν στην υποβολή αιτήματος για την απόκτηση κωδικών, το οποίο και έγινε δεκτό. Κατά τη διερεύνηση των αναρτημένων αρχείων που έγινε από τα στελέχη του ΟΣΔΕΛ και τον εξωτερικό συνεργάτη, διαπιστώθηκε ότι ο ιστότοπος παρουσιάζει εκατοντάδες ηχητικά αρχεία με περιεχόμενο βιβλία ελλήνων εκδοτών ελληνικής και μεταφρασμένης λογοτεχνίας. Αναζητήθηκαν και άλλες πληροφορίες, καθώς ο όγκος των έργων ήταν μεγάλος για να έχει παραχθεί από ένα άτομο ή ακόμα και από ομάδα.

Προβληματισμό δημιούργησε η διαπίστωση ότι τα παρανόμως αναρτημένα ηχητικά βιβλία δεν ήταν αντίγραφα έργων από τις γνωστές πλατφόρμες παραγωγής και διακίνησης audiobooks. Ακούγοντας δειγματοληπτικά κάποια ηχητικά αρχεία έγινε αντιληπτό ότι δεν πρόκειται για αντίγραφα των έργων που κυκλοφορούν στο εμπόριο, αλλά για αντίγραφα έργων ειδικά ηχογραφημένων από επίσημο φορέα σε σύστημα D.A.I.S.Y. (Digital Accessible Information System, το αναδυόμενο παγκόσμιο πρότυπο για τα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία που προορίζονται για άτομα τυφλά ή με αναπηρία που δεν τους επιτρέπει ανάγνωση από έντυπο). Προφανώς, ενώ τα έργα έχουν αρχικά δημιουργηθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με τη συναίνεση του εκδότη και με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη των εντυποαναπήρων, τα παράνομα αντίγραφά τους διακινούνται από τον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Τα στελέχη του Τμήματος εντόπισαν τον διαχειριστή, τον ενημέρωσαν για την ισχύουσα νομοθεσία και του ζήτησαν τη διαγραφή των αρχείων, καθώς η ελεύθερη διακίνηση έργων που έχουν παραχθεί ειδικά για εντυποανάπηρους επισείει ποινικές ευθύνες. Με την απάντησή του όμως ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου διαφοροποίησε τη θέση του και δεν προχώρησε σε διαγραφή των παρανόμως αναρτημένων ηχητικών βιβλίων, ως όφειλε.

Όπως καταδεικνύεται και από αυτήν την περίπτωση, τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών και η πνευματική ιδιοκτησία εν γένει, καθώς είναι άυλα αγαθά, δεν γίνεται αντιληπτό ότι προστατεύονται από τη νομοθεσία. Επίσης δεν γίνεται κατανοητή η καθοριστική σημασία τους για την επιβίωση των δημιουργών, συγγραφέων, μουσικών, εκτελεστών, εκδοτών, παραγωγών, καθώς και για τη συνέχιση της δημιουργικής διαδικασίας.

Ο ΟΣΔΕΛ και το Τμήμα Antipiracy δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν και θα εντείνουν τις προσπάθειες για την προάσπιση και την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και για την υποστήριξη των δημιουργών.

Για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών πειρατείας, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας ηλεκτρονικά ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Anti-piracy του ΟΣΔΕΛ, υπεύθυνη κ. Μιρέλλα Μπατζιανιά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση antipiracy@osdel.gr ή στο τηλέφωνο 210 3849118.antipiracy@osdel.gr ή στο τηλέφωνο 210 3849118.

(Δεκέμβριος 2023)

  Επιστροφή