Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Η Wikipedia μετά από καταγγελία του ΟΣΔΕΛ διαγράφει παράνομα αναρτημένο λήμμα

Το Τμήμα Anti-piracy του ΟΣΔΕΛ έγινε πρόσφατα αποδέκτης καταγγελίας που υπέβαλε συμβασιούχος του Οργανισμού, με αντικείμενο ανάρτηση στη γνωστή ιστοσελίδα Wikipedia, στο λήμμα «Μπλεζ Σαντράρ». Εκεί, κατά τη δημιουργία του λήμματος στις 6 Οκτωβρίου 2013, χωρίς τη συναίνεση των δημιουργών και του εκδότη, είχε αναρτηθεί κείμενο από το βιβλίο «26 ποιήματα και μια συνέντευξη», Εκδόσεις Κουκούτσι, 2016.

Το Τμήμα διερεύνησε την υπόθεση και αναζήτησε τα στοιχεία που θα δικαιολογούσαν την υποβολή καταγγελίας στους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Η Wikipedia είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς, σύμφωνα με την τακτική που ακολουθεί η πλατφόρμα, μετά την αρχική ανάρτηση ενός λήμματος, ακολουθεί σωρεία αλλαγών στο κείμενο από διαφορετικούς χρήστες. Ως εκ τούτου, σε ό,τι αφορά το εν λόγω λήμμα, το κείμενο που εμφανιζόταν τη στιγμή της καταγγελίας δεν ήταν αυτούσιο το κείμενο που αναρτήθηκε το 2013.

Το απαιτούμενο αποδεικτικό υλικό που συγκέντρωσε το Τμήμα αποτελείτο από τις δημοσιευμένες πληροφορίες, το αναρτημένο ιστορικό που διατηρεί η Wikipedia, όπου καταγράφονται οι αλλαγές, οι προσθήκες, τα σχόλια και οι σημειώσεις, ενώ λήφθηκαν υπόψη και τα δεδομένα που συνόδευαν το αίτημα που υποβλήθηκε στον Οργανισμό. Στη συνέχεια, υποβλήθηκε από τον ΟΣΔΕΛ καταγγελία (DMCA) στην ιστοσελίδα για προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων.

Μετά την εξέταση από τη Wikipedia του αποδεικτικού υλικού, το αίτημα του ΟΣΔΕΛ για διαγραφή ολόκληρου του εν λόγω λήμματος έγινε δεκτό. Επιπλέον, προστέθηκε σύνδεσμος, όπου αναφέρεται ρητά ότι η διαγραφή έγινε λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Είναι προφανές ότι για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της διαδικτυακής πειρατείας, κατ’ αρχάς απαιτείται οι δικαιούχοι, εκδότες και δημιουργοί, να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους και να μην διστάζουν να ενημερώνουν άμεσα τον ΟΣΔΕΛ για τις παραβιάσεις που πέφτουν στην αντίληψή τους, καταγγέλλοντας κάθε μορφής παράνομη αναπαραγωγή, από όπου και αν προέρχεται.

Τα στελέχη του προγράμματος Anti-piracy του ΟΣΔΕΛ βρίσκονται πάντα δίπλα στους δικαιούχους, υποστηρίζοντάς τους σε κάθε περίπτωση καταγγελίας για προσβολή των πνευματικών τους δικαιωμάτων, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για άμεση διαγραφή των παράνομα αναρτημένων έργων λόγου.

(Φεβρουάριος 2024)

  Επιστροφή