Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Το πρόγραμμα Anti-piracy του ΟΣΔΕΛ στην υπηρεσία των δημιουργών και των εκδοτών

Από το 2019 ο ΟΣΔΕΛ ερευνά συστηματικά, με τη χρήση του πρωτοποριακού προγράμματος καταπολέμησης της ηλεκτρονικής πειρατείας Anti-piracy, την παράνομη διάθεση προστατευόμενων έργων λόγου στο διαδίκτυο. Με την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, ο Οργανισμός εντοπίζει και στη συνέχεια αποκλείει τα παρανόμως αναρτημένα αρχεία βιβλίων ή τα αποσπάσματα αυτών.

Το πρόγραμμα Anti-piracy στηρίζεται σε μια εφαρμογή ηλεκτρονικής αναζήτησης αρχείων με περιεχόμενο στην ελληνική γλώσσα. Αυτό γίνεται από το αρμόδιο τμήμα, σε καθημερινή βάση, στους δύο ιστότοπους που αναρτούν αρχεία των χρηστών και οι οποίοι στατιστικά έχουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από έλληνες χρήστες στο διαδίκτυο. Αναφερόμαστε στις ιστοσελίδες scribd.com και issuu.com, οι οποίες δεν είναι πειρατικές, αλλά κάποιοι χρήστες τους, εκμεταλλευόμενοι το περιβάλλον που τους παρέχεται, αναρτούν αρχεία με περιεχόμενο σαρωμένα βιβλία.

Πέραν όσων πληροφοριών καταγράφονται και ταξινομούνται καθημερινά στην εφαρμογή του Anti-piracy σχετικά με τα παράνομα αναρτημένα βιβλία, παράλληλα κάθε λογαριασμός χρήστη που εντοπίζεται καταγράφεται και παρακολουθείται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάθε νέο βιβλίο που αναρτάται σε κάποιον υπό παρακολούθηση λογαριασμό να εντοπίζεται και να διαγράφεται άμεσα με καταγγελία που υποβάλλεται προς τους διαχειριστές των εν λόγω ιστοσελίδων.

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι το φαινόμενο της πειρατείας περιορίζεται; Πιθανόν ναι. Οι χρήστες που κάνουν τις παράνομες αναρτήσεις, όπως διαπιστώθηκε, συχνά απογοητεύονται και δεν συνεχίζουν. Ταυτόχρονα, ο εύκολος εντοπισμός παράνομου περιεχομένου από τους ενδιαφερόμενους δεν είναι τόσο εύκολος, ενώ το υλικό που κυκλοφορεί παρανόμως αναρτάται στις πειρατικές ιστοσελίδες, που έχουν διαδικασίες και κόστος πρόσβασης.

Από τις αρχές του 2023, από όταν δηλαδή διαγνώστηκε η σταδιακά αυξανόμενη εγκατάλειψη των γνωστών ιστοσελίδων από τους χρήστες, το Τμήμα Anti-piracy του ΟΣΔΕΛ ανέμενε την κατεύθυνσή τους προς νέους ιστότοπους, οι οποίοι θα φιλοξενούσαν πλέον τα αρχεία τους. Πράγματι έρχονται στην επιφάνεια νέοι ιστότοποι που παρέχουν υπηρεσίες ανάρτησης αρχείων από χρήστες οπότε και τίθενται σε λειτουργία οι δέουσες διαδικασίες. Οι καταγγελίες που δέχεται το Τμήμα τους τελευταίους εννέα μήνες από συμβασιούχους του Οργανισμού επιβεβαιώνουν την τάση αυτή.

Τελικά, τίθεται το ερώτημα αν η αρχική πληροφορία που διερευνάται είναι πιο σημαντική. Η απάντηση είναι ναι, είναι πολύ σημαντική επειδή χωρίς εκείνη δεν υπάρχει αναφορά, ούτε δεδομένα και πληροφορίες. Το πιο σημαντικό όμως στην προσπάθεια καταπολέμησης της πειρατείας είναι ο ενημερωμένος και ευαισθητοποιημένος συνεργάτης, που αναζητά, εντοπίζει και στέλνει στο Τμήμα Anti-piracy την πληροφορία.

Είναι ευχάριστη η διαπίστωση ότι ο αριθμός των εκδοτών και των δημιουργών, οι οποίοι μεταφέρουν πληροφορίες ώστε να διαγραφούν τα αρχεία με παράνομο περιεχόμενο που είναι αναρτημένα σε ιστότοπους, σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή όπου αλλού το επιτρέπει το περιβάλλον, αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς. Είναι επιτακτική ανάγκη και καθήκον όλων η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των αναγνωστών για το τι είναι η προσβολή των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και για τις συνέπειες που έχει στην προστασία του βιβλίου και κατ’ επέκταση στην επιβίωση των δικαιούχων.

(Απρίλιος 2024)

  Επιστροφή